223 kwietnia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z wszystkimi przedstawicielami samorządów powiatowych i gminnych z terenu województwa. Przedstawiciel rządu w regionie przekazał szczegółowe informacje o środkach, które zostały przekazane z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych poszczególnym jednostkom. Rozmawiano także o kondycji samorządów w dobie pandemii.

Zwykle wojewoda przekazywał samorządowcom symboliczne czeki osobiście. Dzisiaj, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyło się to przy pomocy łączy internetowych.

Wojewoda podkreślał, że zgodnie ze stanowiskiem szefa rządu, uruchomienie Funduszu Dróg Samorządowych w obecnej sytuacji będzie miało wpływ nie tylko na to, że nasze lokalne drogi staną się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe dla użytkowników, ale także na tworzenie nowych miejsc pracy i lepsze warunki do rozwoju gospodarczego. W obecnej sytuacji, FDS pomoże odbudowywać pewne części gospodarki, co pozwoli wydostać się z gospodarczych kłopotów spowodowanych koronawirusem.

Wojewoda przypomniał również, że w ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne, realizowane przez samorządy, rząd przeznaczy 36 mld zł.

- Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparciem będzie objętych 150 zadań: 26 powiatowych i 124 gminne. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont 227 kilometrów dróg. Liczymy na to, że sprawne przeprowadzenie przetargów i podpisanie umów przez samorządowców spowoduje, że będziemy mieli oszczędności przetargowe i kolejne zadania z listy rezerwowej będą mogły być realizowane – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

1

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

FDS w liczbach:

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 154,6 mln zł:
• 57,5 mln zł na zadania powiatowe,
• 97,1 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 150 zadań: 26 powiatowych i 124 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 227 kilometrów dróg: 78 km powiatowych i 149 km gminnych.

O zadaniach dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, realizowanych w trakcie poprzedniego naboru, można przeczytać na stronie internetowej https://fds.bydgoszcz.uw.gov.pl/ przygotowanej przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Witryna ta będzie na bieżąco aktualizowana.

DSC06440

DSC06429

Źródło: Biuro Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.