safe 1142432 960 720Centra Powiadamiania Ratunkowego będą mogły przekazywać do służb mundurowych zgłoszenia z numeru 112 drogą elektroniczną. Dotychczas operatorzy CPR musieli sami klasyfikować zgłoszenie, a następnie przełączać je do dyspozytora Straży Pożarnej lub Policji za pośrednictwem telefonu. Wydłużało to cały proces, a osoba zgłaszająca, np. wypadek, musiała dwa razy powtarzać te same informacje.

Obecnie operator będzie mógł po prostu wpisać informacje o zgłoszeniu do elektronicznego formularza, który zostanie automatycznie wysłany do Policji lub PSP. Dyspozytorzy służb otrzymają gotowe informacje i nie będą musieli ich zbierać od zgłaszającego. Skróci to czas przetwarzania każdego zgłoszenia, dzięki czemu pomoc szybciej trafi do potrzebujących.

Testy nowego rozwiązania były prowadzone przez ponad rok. Potwierdziły one integrację systemu CPR z systemami Policji i Straży Pożarnej. W przyszłości planowane jest też kierowanie zgłoszeń z numerów 997, 998 i 999 do CPR. Państwowe Ratownictwo Medyczne również ma otrzymać wsparcie tego systemu.

Źródło: KGP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.