autos 182795 960 720W czerwcu 2019 w sejmie ma być procedowany projekt ustawy znoszący m.in. obowiązek wydawania karty pojazdu, dotychczas przydzielanej obowiązkowo przy pierwszej rejestracji.

 

Czy proponowane zmiany są na pewno korzystne dla kierowców?
W karcie pojazdu zapisywana jest dotychczasowa historia pojazdu. Jeżeli pojazd używany był jako taksówka lub flotowe auto, jeżeli wykonywane były jakiekolwiek ingerencje w konstrukcję pojazdu - zapis o tym fakcie powinien znaleźć się w karcie pojazdu.
Posiadanie tego dokumentu przy sprzedaży auta jest dodatkowym atutem sprzedawcy, a dla kupującego uwiarygodnieniem historii pojazdu.

Również banki mają obowiązek dokonać stosownego zapisu w karcie pojazdu, jeżeli został na nim ustanowiony zastaw rejestrowy - czyli mówiąc w skrócie - pożyczka udzielona pod zastaw pojazdu. Bezwiedne kupno pojazdu z ustanowionym zastawem rejestrowym, grozi koniecznością spłacania zaciągniętego przez poprzedniego właściciela długu lub utratę pojazdu na rzecz komorniczych roszczeń. Prawo jest tutaj jednoznaczne.

Gdzie więc teraz będziemy mogli zasięgnąć informacji?
W uzasadnieniu do proponowanych zmian podkreślono, iż „obecnie historia pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów nie tylko przez podmioty uprawnione, np. organy rejestrujące pojazdy, podatkowe, zakłady ubezpieczeń i kontroli ruchu drogowego, ale również przez właścicieli pojazdów za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl".

- Jednak system Cepik 2.0 do którego odwołują się twórcy zmian wymaga podania trzech danych dotyczących pojazdu: numeru rejestracyjnego, numeru VIN, daty pierwszej rejestracji. Jeżeli choć jedna z powyższych danych nie jest znana, system nie poda nam informacji - mówi Agnieszka Celejowska ekspert portalu Autobaza.

Oznacza to, że zainteresowany historią pojazdu kierowca będzie miał utrudniony dostęp do bezpłatnej informacji. Zainteresowanym sprawdzaniem historii pojazdu pozostanie korzystanie z płatnych raportów historii pojazdu, przy pomocy takich serwisów jak np. Autobaza, gdzie wystarczy jedynie znajomość numeru VIN.

Źródło informacji: VIN-Info

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.