Sopot Uchwala prezentacja 04Sopot od lat promuje estetyczną i uporządkowaną przestrzeń publiczną. Radni Sopotu już 20 lat temu uregulowali w prawie miejscowym zasady dotyczące szyldów i reklam umieszczanych na budynkach i ulicach, jednak nie było skutecznych narzędzi egzekucji.

W Sopocie udało się w wielu przypadkach zlikwidować szpecące elewacje siatki reklamowe. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Włodarze miasta chcą, aby zniknęły krzykliwe i brudne banery z płotów i ścian budynków.

Przyjęta uchwała krajobrazowa daje nowe możliwości. Celem uchwały jest uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów i ogrodzeń. W efekcie otrzymujemy harmonijną i estetyczną przestrzeń miejską.

Sopot Uchwala prezentacja 10Uchwała waloryzuje przestrzeń miejską pod kątem możliwości sytuowania reklam, zarówno w kontekście ochrony konserwatorskiej historycznych wartości przestrzenno-architektonicznych miasta Sopotu, jak również przewiduje możliwość umieszczenia odpowiedniej oprawy wizualnej przy okazji miastotwórczych imprez związanych z wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, czy społecznymi. Stąd została w uchwale zdefiniowana tzw. reklama okolicznościowa, która sytuowana jest w przestrzeni na 2 tygodnie przed i 1 dzień po wydarzeniu. Autopoprawką radni zrezygnowali z reklamy okolicznościowej na czas trwania kampanii wyborczej, ponieważ kwestie te reguluje kodeks wyborczy.

Uchwała zakłada podział miasta na 12 obszarów (np. strefa mieszkaniowa, administracji i biznesu), 8 obszarów strukturalnych, obszar indywidualnej promocji (np. Opera Leśna, ERGO ARENA, Molo) oraz 3 obszary przestrzeni układu komunikacyjnego.

Dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy, termin dostosowania do zasad i warunków określonych w uchwale ustala się na 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Dla szyldów na 24 miesiące, a dla istniejących, nielegalnych ogrodzeń, termin dostosowania ustala się na 4 lata. Zgodnie z wytycznymi uchwały z Sopotu zostaną usunięte: lawety, kasetony, siatki reklamowe.

Należy pamiętać, że przestrzeń publiczna to nasze wspólne dobro i nie może być więcej zgody na chaos wizualny powodujący dewastację krajobrazu miejskiego.

- Sopocka uchwała krajobrazowa, jest doskonałym przykładem współpracy i kompromisu, ponieważ powstała w wyniku szerokich konsultacji społecznych. Braliśmy pod uwagę interesy wielu środowisk, ale najważniejszym był interes krajobrazu, który w Sopocie jest tak piękny, że naszym obowiązkiem jest go chronić. Wspólnie z mieszkańcami odnowiliśmy blisko 400 zabytkowych kamienic, szkoda je zasłaniać krzykliwymi reklamami - nie kryje radości wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.


Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.