sejmSejm przyjął uchwałę upamiętniającą 200. rocznicę urodzin uznanego inżyniera drogowego i kolejowego Ernesta Malinowskiego, którego największym osiągnięciem, zapewniającym mu światową sławę, było zaprojektowanie i budowa kolei transandyjskiej, która liczy prawie 220 km i wznosi się na wysokość prawie 5000 m n.p.m.

 

W Peru obchodzony jest Rok Upamiętnienia 200-lecia urodzin wybitnego Polaka, który wpisał się w historię tego kraju, stając się jego narodowym bohaterem.

Sejm RP przyłączył się do uczczenia 200. rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego, wyrażając uznanie dla jego postawy i dorobku zawodowego, którym wpisał się w światowe dziedzictwo kulturowe i techniczne.

Źródło: Sejm RP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.