Rada i Parlament Europejski zawarły w grudniu ubiegłego roku kompromis w sprawie transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych. Dotyczy on ponownego podjęcia prac nad  uregulowaniem tej kwestii.

Ta konieczność wynikła z orzeczenia, jakie wydał Trybunał Sprawiedliwości w maju 2014 roku. TS zarzucił dyrektywie  w sprawie transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych błędną podstawę prawną tej regulacji (pełny tytuł regulacji:  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego).

TS wytknął, że podstawą dyrektywy nie może być prawo określające działania organów policji, ponieważ nie dotyczy ono bezpośrednio współpracy tych jednostek. Podstawą muszą być przepisy z zakresu bezpieczeństwo transportu. Tym samym TS wyznaczył rok na przygotowanie w miejsce dotychczasowej dyrektywy nowego aktu prawnego. Oznacza to, że obecne przepisy pozostają w mocy do czasu, gdy nowa dyrektywa wejdzie w życie, pod warunkiem, że to nastąpi przed 6 maja 2015 r. Zatem odpowiednio przesuwa się też termin implementacji nowych przepisów do ustawodawstwa krajowego (ten termin wypada w 2017 r.).

Komisja Europejska już przedstawiła propozycje zmiany regulacji. Celem i zakresem dyrektywy pozostaje poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby ofiar wypadków i obniżenie kosztów strat materialnych) oraz zapewnienie równego traktowania kierowców, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany. Zgodnie z założeniami państwa członkowskie mogą uzyskać wzajemny dostęp do krajowych danych rejestracyjnych pojazdów umożliwiając w ten sposób śledzenie przestępstw, które zagrażają bezpieczeństwu drogowemu. Wymiana danych obejmuje takie zagrożenia jak: przekroczenie prędkości, niestosowanie pasów bezpieczeństwa, niezatrzymanie się na czerwonym świetle, prowadzenie pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, nieużywanie urządzeń ochronnych i bezpieczeństwa wskazanych prawem (np. nieużywanie kasków), czy rozmowy przez telefon komórkowy w trakcie prowadzenia pojazdu.

 

AS

Źródło: Rada UE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.