ambulance 1005433 340Na głównych przejściach granicznych w Polsce uruchomione zostały punkty kontroli sanitarnej.

 

– Zostały uruchomione punkty kontroli sanitarnej. Mają one przede wszystkim na celu kontrolę temperatury, kontrolę sanitarną przyjeżdżających drogą autostradową. Mówimy tu przede wszystkim o autokarach oraz o busach od 9 osób – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. Jak wyjaśnił, podczas kontroli zbierane będą informacje od osób znajdujących się w autokarze lub busie po to, aby w przypadku potwierdzenia przypadku koronawirusa natychmiast dotrzeć do wszystkich podróżnych i objąć ich kwarantanną. – To jest jedna z ważniejszych decyzji państwa polskiego, polskiego rządu i nieliczne państwa decydują się na tego typu działania dotyczące ochrony i prewencji. Chcielibyśmy, aby w naszym województwie mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie – zaznaczył wojewoda.

Komendant śląskiego oddziału straży granicznej płk Adam Jopek wyjaśnił, że działania związane z kontrolami podejmowane będą przez Straż Graniczną, Policję, Straż Pożarną, Krajową Administrację Skarbową i Inspekcję Transportu Drogowego we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej. Jak podkreślił z kolei komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, w najbliższych dniach na ulicach i na drogach w regionie pojawi się więcej policjantów, funkcjonariusze będą też patrolować miejsca zmian środków transportu.

Obecnie na terenie województwa śląskiego jest 5 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Wszyscy są mieszkańcami Rybnika i znajdują się na oddziale zakaźnym szpiatala w Raciborzu. Czterech pacjentów to osoby, które podróżowały jednym środkiem transportu, natomiast piąta osoba to członek rodziny jednego z zarażonych.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że obecnie kładziony jest nacisk na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Stąd podjęta została decyzja o uruchomieniu kontroli sanitarnych na przejściach granicznych. W najbliższych dniach kontrole takie mają zacząć być przeprowadzane również w pociągach oraz w portach. Szef rządu zaapelował również do osób objętych kwarantanną domową o przestrzeganie reżimu i niewychodzenie z domu. Jak zaznaczył z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski, szczególną opieką należy otoczyć osoby starsze. Seniorzy powinni unikać miejsc, gdzie jest dużo ludzi i potencjalnie może dojść do zarażenia.

Na chwilę obecną w województwie śląskim 8 osób jest hospitalizowanych, w kwarantannie 89, pod nadzorem sanitarnym 737.

Źródło: ŚUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.