waga prawoUrząd Zamówień Publicznych przygotował dla zamawiąjących "Poradnik z katalogiem dobrych praktyk - KRYTERIA OCENY OFERT".

 

UZP ma świadomość trudności, jakie może zamawiającym sprawiać właściwe stosowanie kryteriów pozacenowych, co - w obliczu obligatoryjnych regulacji prawnych w tym zakresie - skutkuje ucieczką w kryteria niemające związku z jakością, np. termin realizacji czy okres gwarancji.

Pomocą w tym niełatwym zagadnieniu ma być poradnik z kryteriami odnoszącymi się do jakości, parametrów technicznych, funkcjonalności bądź właściwości estetycznych przedmiotu zamówienia publicznego.

Poradnik zawiera przykłady kryteriów pozacenowych do łatwego wykorzystania w przygotowywanych postępowaniach. Są to kryteria możliwe do modyfikacji w zależności od celów danego zamówienia. W publikacji podano też przykłady sposobów oceny kryteriów pozacenowych.

UZP ma nadzieję, że materiał ten będzie konkretnym wsparciem w efektywnym stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert i uzyskiwaniu należycie wykonanych zamówień na możliwie najkorzystniejszych warunkach rynkowych.

Poradnik został podzielony na dwie części. W pierwszej części zarysowano zasady rządzące oceną ofert w zamówieniach publicznych. W części tej zmierzono się również z mitami dotyczącymi kryteriów oceny ofert, ukazując możliwości i przykłady praktycznego ich zastosowania.

W drugiej części Poradnika przedstawiono katalog kilkudziesięciu dobrych praktyk w zakresie kryteriów pozacenowych odnoszących się do większości występujących w zamówieniach publicznych branż.

Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert. Część I

Poradnik Pozacenowe kryteria oceny ofert. Część II

Źródło: UZP

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.