edroga001Tylko w styczniu w wyniku przeprowadzonych kontroli z warszawskich dróg zniknęło 114 reklam. Łącznie wszczęto 177 postępowań administracyjnych, zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych nośników (wydano także 168 decyzji administracyjnych nakładających kary).

 

W sumie przeprowadzono ponad 1000 kontroli, z których ponad 200 zakończyło się wszczęciem postępowania zmierzającego do nałożenia kary. Z pasa drogi zniknęły 152 nielegalne obiekty, w tym własnie reklamy.

To rezultat całodobowej kontroli pasa drogowego, którą przeprowadzają pracownicy Zarządu Dróg Miejskich w ramach bieżących obowiązków. Jednak bardzo często to mieszkańcy są źródłem informacji.

Usunięte nośniki reklamowe trafiają do magazynu ZDM. W pierwszej kolejności do właścicieli wysyłana jest informacja z prośbą o odbiór. Naliczane są też koszty związane z koniecznością usunięcia danego obiektu. Nośniki nieodebrane lub takie, których właściciela nie udało się ustalić, są sukcesywnie utylizowane.

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.