warsawWięcej zgłoszeń dotyczących ochrony środowiska, zwierząt i parkowania, ale za to mniej przypadków zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu. W 2017 roku do straży miejskiej wpłynęło ponad 560 tys. zgłoszeń. To o ponad 36 tys. więcej niż rok wcześniej.

 

W ciągu doby rejestrowano średnio 1,5 tys. zgłoszeń. Było ich mniej w weekendy, za to najwięcej od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-13.00.

75% wszystkich zgłoszeń wpłynęło od mieszkańców. Najwięcej z dzielnic: Śródmieście, Mokotów, Wola i Praga Południe. W porównaniu do 2016 r. liczba zgłoszeń od mieszkańców wzrosła o ok. 15%.

Ochrona porządku publicznego – mniej przypadków zakłócania i spożywania alkoholu

Do straży miejskiej wpłynęło ponad 148 tys. zgłoszeń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego – to mniej aż o 11% niż rok wcześniej. Aż o 26% mniej zdarzeń odnotowano w związku ze spożywaniem alkoholu i o 9% mniej w związku z zakłócaniem porządku publicznego.

Jednym z obszarów objętych częstymi kontrolami, które miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, jak i chronić infrastrukturę, była komunikacja zbiorowa. W 2017 r. straż miejska interweniowała w środkach komunikacji zbiorowej w przypadku 11617 zdarzeń. Istotnym elementem codziennych działań wpływających na utrzymanie porządku publicznego, a jednocześnie stanowiących odciążenie dla policji, było podejmowanie z ulic miasta osób w stanie nietrzeźwości. W 2017 r. było to prawie 20 tys. osób.

Działania strażników doprowadziły również do ujęcia i przekazania Policji 623 osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, w tym najczęściej osób poszukiwanych, posiadających środki odurzające, nietrzeźwych kierujących i osoby podejrzane o dokonanie dewastacji.

Znacznego zaangażowania wymagało od straży miejskiej również zabezpieczenie imprez i zgromadzeń publicznych, które odbywały się na terenie miasta. W 2017 r. wpłynęło 2734 informacji o organizowanych wydarzeniach, które objęto stałym lub doraźnym nadzorem. Łącznie do obsługi zabezpieczeń skierowano 6378 strażników.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

7337 służb patrolowych, w tym ponad 1,5 tys. patroli szkolnych wspólnych z Policją skierowano w rejon placówek szkolnych, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Strażnicy podjęli również czynności wobec 6216 osób nieletnich m.in. uchylających się od obowiązku szkolnego, stosujących używki czy podejrzanych o dokonanie czynów zabronionych.

Działania kontrolne dostosowywano również do bieżących potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe. W szczególnym zainteresowaniu funkcjonariuszy pozostawało bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Przed rozpoczęciem roku szkolnego strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole infrastruktury m.in. drogowej w pobliżu 400 szkół, a wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przez pierwsze dwa tygodnie w godzinach porannych i popołudniowych funkcjonariusze pomagali bezpiecznie dojść do szkoły uczniom 50 wytypowanych wspólnie z Policją szkół. Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych dzieci, strażnicy miejscy w 2017 r. skontrolowali stan ponad 940 placów zabaw.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.