Wrak 1 2Co zrobić, gdy od miesięcy na naszej ulicy stoi nieużywany prze nikogo samochód, zajmujący cenne miejsce parkingowe? W takiej sytuacji problem należy zgłosić straży miejskiej, policji lub zarządcy drogi.

 

- W ostatnim czasie otrzymaliśmy od mieszkańców i zarządców terenów dużą ilość zgłoszeń, dotyczących porzuconych pojazdów. Szpecą one miasto, blokują miejsca parkingowe, a dodatkowo stanowią zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Wszystkie interwencje, po sprawdzeniu zasadności zgłoszenia, zostały już przekazane zarządcy drogi, który podejmuje decyzje o usunięciu – informuje Jacek Śmigielski ze straży miejskiej.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, porzucony lub pozostawiony bez tablic rejestracyjnych pojazd może zostać usunięty przez straż miejską lub policję tylko z drogi publicznej oraz dróg wewnętrznych, położonych w strefie zamieszkania albo w strefie ruchu. Właściciel za pozostawienie pojazdu w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, musi dodatkowo liczyć się z mandatem.

W przypadku wraków, które znajdują się na terenach, gdzie nie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym (np. na osiedlowych parkingach, terenie zielonym, w podwórzu kamienicy), wszelkie działania podejmują zarządcy nieruchomości lub właściciele terenu.

Pojazd usunięty z drogi, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia odholowania, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. To oznacza, że przechodzi na własność Skarbu Państwa bądź gminy.

Źródło: UM Legnica

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.