- Kierowców w całej Unii Europejskiej nie ominą sankcje prawne za łamanie przepisów ruchu drogowego, nawet poza granicami własnego kraju. Prawo drogowe ma zastosowanie do wszystkich kierowców, bez względu na kraj, w którym zarejestrowany jest ich pojazd – powiedział Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC).

Kierowcy mają opory przed łamaniem przepisów ruchu drogowego w swoim kraju, ponieważ wiedzą, że będą ścigani. To samo będzie już teraz groziło za wykroczenia popełnione za granicą.

Zmiany te wejdą w życie najpóźniej 7 listopada br. Jest to ostateczny termin dla państw członkowskich na wdrożenie dyrektywy 2011/82/EU ułatwiającej międzynarodową wymianę informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Sytuacja osób, które prowadzą pojazdy w sposób zgodny z przepisami w żaden sposób się nie zmieni. Ich to prawo nie dotyczy. Zostaje ono wprowadzone po to, aby organy ścigania nie były bardziej wyrozumiałe dla obcokrajowców niż obywateli własnego kraju. Przepisy danego kraju obowiązują wszystkich poruszających się po nim kierowców, a sankcje będą egzekwowane niezależnie od kraju, w którym zarejestrowany jest pojazd.

W dyrektywie wymieniono osiem głównych zachowań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Są to:

- przekraczanie dozwolonej prędkości,

- nie używanie pasów bezpieczeństwa,

- jazda po spożyciu alkoholu,

- jazda na czerwonym świetle,

- prowadzenie pod wpływem narkotyków,

- jazda na motorze bez kasku,

- korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu (przeznaczonego dla transportu publicznego czy zamkniętego z powodu robót drogowych),

- używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia komunikacyjnego podczas jazdy.

Kierowcy przekraczający granice muszą stosować się do przepisów kraju, który odwiedzili. Według ostatnich szacunków Komisji Europejskiej, co roku wewnątrz UE odbywa się około 100 mln podróży zagranicznych, głównie z powodów turystycznych i biznesowych. Po przyjęciu dyrektywy 2011/82/EU państwa członkowskie muszą informować użytkowników dróg o zasadach ruchu w poszczególnych krajach.

Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego (TISPOL – Traffic Information System Police) opublikowała serię przewodników o zasadach ruchu drogowego w państwach UE. ETSC zaleca, aby każdy kierowca przed zagraniczną podróżą zapoznał się z taką publikacją.

Dotychczas Wielka Brytania, Irlandia i Dania nie zdecydowały się na przyjęcie dyrektywy. ETSC zachęca jednak do zastosowania nowych przepisów.

Źródło: ETSC

Tł. IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.