edroga163W Tarnowie rozpoczynają się szerokie konsultacje społeczne w sprawie zasad umieszczenia reklam w mieście. – Chcemy najpierw poznać opinię mieszkańców, by na tej podstawie przygotować szczegółowe rozwiązania, pozwalające skutecznie dbać o estetykę miasta – podkreśla Piotr Augustyński, zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego.

We wrześniu 2015 roku w życie weszła ustawa o ochronie krajobrazu dająca gminom możliwość wprowadzenia zasad porządkujących kwestie związane z umieszczaniem reklam w przestrzeni miejskiej. W ślad za tym Rada Miejska w Tarnowie przyjęła uchwałę dającą zielone światło dla przygotowania projektu szczegółowych rozwiązań w tej sprawie. W efekcie Referat Krajobrazu Miasta dokonał szczegółowej inwentaryzacji reklam i szyldów reklamowych znajdujących się w Tarnowie zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym.

Z opracowania wynika m.in., że skala problemu jest ogromna. W Tarnowie znajduje się około 30 tysięcy reklam. Niemal 1200 reklam ulokowano w ścisłym centrum miasta, a około dwa tysiące szyldów ustawiono z kolei przy głównych drogach wjazdowych do miasta. Na niektórych ulicach reklamy ustawiane są niemal co kilka metrów.

– Zdecydowana większość z nich nie spełnia żadnych standardów proponowanych przez miasto, a liczne są także przypadki zagrożenia bezpieczeństwa ruchu poprzez niewłaściwe ustawiania konstrukcji reklamowych – zaznacza Jacek Adamczyk z Referatu Krajobrazu Miasta. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że problem będzie się jeszcze pogłębiał, ponieważ reklam z roku na rok przybywa. Tymczasem dzisiaj miasto nie ma instrumentów, które pozwoliłyby skutecznie dbać o estetykę miasta. - Zarządzenie prezydenta Tarnowa z 2005 roku  reguluje jedynie zasady umieszczania reklam na terenie gminnym. Nie obejmuje posesji prywatnych z uwagi na brak podstaw prawnych – tłumaczy Jacek Adamczyk.

Źródło: UM Tarnów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.