W Bydgoszczy motocykliści mogą korzystać z buspasów. Po analizie tego rozwiązania drogowcy uznali, że nie będzie to miało wpływu na poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej, a zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo osób kierujących motocyklami.

Motocykliści mogą korzystać z buspasów od 28 lipca. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w Krakowie oraz w wielu krajach Europy Zachodniej. Do tej pory motocykliści najczęściej zbliżali się do zatłoczonych skrzyżowań przejeżdżając pomiędzy samochodami stającymi w korku. Taki manewr zwiększał ryzyko kolizji. Teraz mogą dojechać do skrzyżowań także buspasem. Nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na poruszanie się pojazdów komunikacji miejskiej.
 
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej uzupełnił oznakowanie pionowe o dodatkowe wklejki informujące, że buspasy są dostępne także dla motocykli. Zmiany zostały wprowadzane na wniosek środowisk zrzeszających bydgoskich motocyklistów.

Źródło: UM Bydgoszcz

Komentarze  
user1
0 #1 user1 2014-07-29 16:00
Ciekawe, na jakiej podstawie twierdzą, że ryzyko kolizji po dopuszczeniu na buspasy się zmniejszy. Bo np. z tych badań wynika coś przeciwnego: http://rdrf.org.uk/2010/07/15/a-revealing-issue/
Oczywiście, wygoda jazdy motocyklem się zwiększy (czyżby Bydgoszczy zależało na promowaniu jazdy motocyklem?). Jak również możliwości przekraczania dopuszczalnej prędkości przez motocyklistów. Co prawdopodobnie było przyczyną zwiększonej liczby kolizji z ich udziałem po dopuszczeniu ich na niektóre buspasy w Londynie.

Dopuszczenie motocykli na buspasy ma też negatywny wpływ na bezpieczeństwo jeżdżących nimi rowerzystów (bo na pewno w Bydgoszczy na ulicach bez infrastruktury rowerowej dopuścili ruch rowerów na buspasach, prawda? No nie wierzę, żeby było inaczej). Nie do końca wiadomo, dlaczego tak jest, choć akurat nie z powodu bezpośrednich kolizji z motocyklistami. Możliwości są różne, np. rowerzyści, będąc wyprzedzani w bliskiej odległości przez motocyklistów, jeżdżą zbyt blisko krawężnika, przez co są gorzej widoczni na skrzyżowaniach.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.