Uspokojenie ruchu: aspekty techniczne, prawne, społeczne i środowiskowe – szkolenie zakończone

Data szkolenia: środa, 09 kwiecień 2014, piątek, 11 kwiecień 2014

Uspokojenie ruchu za pomocą fizycznych środków technicznych to skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz łagodzenie środowiskowych i społecznych uciążliwości transportu. To także zestaw przyszłościowych rozwiązań inżynieryjnych w drogownictwie.


Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką uspokojenia ruchu, inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


W programie między innymi:

  • pełen cykl planowania, projektowania, wdrażania i oceny uspokajania ruchu,
  • innowacyjne i skuteczne rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu,
  • aspekty projektowe, konstrukcyjne i utrzymaniowe,
  • uwarunkowania związane z ochroną środowiska, 
  • konsultacje społeczne,
  • a także demonstracja uspokojenia ruchu na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie”,
  • warsztaty w grupach i konsultacje z ekspertami.

Cena udziału w szkoleniu
980 zł netto/ od osoby + 23% VAT *.


* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych koszt szkolenia zwolniony jest z podatku VAT pod warunkiem przesłania razem z kartą zgłoszenia oświadczenia podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W przypadku braku oświadczenia należy doliczyć 23% VAT.

W cenie szkolenia: udział w zajęciach, konsultacje z ekspertami, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, dwa noclegi w pokoju dwuosobowym (ewentualne dopłaty do pokoju jednoosobowego do uzgodnienia z hotelem we własnym zakresie) oraz wyżywienie w czasie szkolenia. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2014 r. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa prosimy powiadomić pisemnie na adres do korespondencji w terminie do 4 kwietnia 2014 r. Po tym terminie organizator nie zwraca wpłaty za uczestnictwo.

 

 

W załączeniu: program szkolenia, karta zgłoszenia oraz oświadczenie dot. zwolnienia z VAT.