VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ESTETYKI W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

Data szkolenia: środa, 23 kwiecień 2014, piątek, 25 kwiecień 2014

Konferencja pod patronatem Janeza Potočnika, Europejskiego Komisarza do spraw Środowiska

Konferencja odbywa się w szczególnym czasie, który związany jest z  przygotowaniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych w zakresie budownictwa komunikacyjnego nie tylko w Polsce. Celem Konferencji jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i wypracowanie nowych założeń związanych z ochroną środowiska, estetyką oraz nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym dla nowego okresu przebudowy i  rozbudowy sieci komunikacyjnej. Zagadnienia te będą dyskutowane w gronie naukowców i praktyków z kraju i zagranicy, którzy związani są budownictwem komunikacyjnym, ekologią, urbanistyką i planowaniem przestrzennym, a także z nowoczesnymi konstrukcjami i materiałami.

Zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji, to:
1. Zrównoważone budownictwo komunikacyjne.
2. Metody prognozowania oddziaływań inwestycji i obiektów komunikacyjnych na środowisko.
3. Estetyka i walory krajobrazu na wszystkich etapach przygotowania, realizacji i  eksploatacji urządzeń budownictwa komunikacyjnego.
4. Rola planowania przestrzennego w  budownictwie komunikacyjnym.
5. Ochrona środowiska przyrodniczego w procesie przygotowania, realizacji i  utrzymania inwestycji oraz obiektów budownictwa komunikacyjnego.
6. Problemy opracowań środowiskowych wykonywanych w budownictwie komunikacyjnym.
7. Innowacyjne materiały, technologie, procesy w budownictwie komunikacyjnym.
8. Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie komunikacyjnym.
9. Ekonomia rozwiązań ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem lub przez e-mail) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej do 14.04.2014 r. na konto: PEKAO S.A. Oddział Kraków, nr rachunku 24 1240 4588 1111 0010 5487 5570 z tytułem wpłaty „OCHRONA ŚRODOWISKA I ESTETYKA W BUDOWNICTWIE – Imię i Nazwisko”.

 

Materiały do pobrania:

KOMUNIKAT 3

Karta zgłoszenia

Informacje dla partnerów