Drukuj

BIM 1Autodesk opublikował raport „BIM – polska perspektywa”, w którym określa poziomu znajomości i wykorzystania BIM w Polsce, efekty dla branży architektonicznej i budowlanej, a także szanse, bariery i perspektywy dalszego rozwoju.

Badanie na zlecenie Autodesk zostało przeprowadzone na próbie 350 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się projektowaniem konstrukcji i instalacji budowlanych, firmy deweloperskie). Respondentami byli decydenci – kadra zarządzająca firm oraz osoby podejmujące decyzje dotyczące stosowanych przez firmę rozwiązań technicznych.

Badanie wskazuje, że świadomość BIM oscyluje na poziomie 46 procent. Około 25 procent respondentów deklaruje stosowanie metodyki BIM przy realizowanych projektach. Świadomość ta jest zauważalnie wyższa w większych organizacjach, zatrudniających powyżej 10 osób (56,5 proc.) oraz wśród osób młodszych stażem – blisko 60 procent. Znajomość BIM jest wyższa wśród architektów (65,4 proc.), projektantów konstrukcji i instalacji (50,3 proc.), natomiast niższa wśród wykonawców, inwestorów czy właścicieli budynków.

Opinia, że BIM pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści w procesie projektowo – budowlanym jest powszechnie podzielana. 61,63 proc. respondentów za największą korzyść uważa wyższą jakość tworzonych projektów, a 60,47 proc. mniej błędów na etapie realizacji inwestycji. Dalsze wskazania to lepsza współpraca zaangażowanych w projekt, usprawnienie projektowania oraz tworzenie bardziej wydajnych projektów.

Ponad 60 proc. respondentów uważa, że BIM pozwala na obniżenie kosztów w całym cyklu powstawania i życia budynku. Respondenci dostrzegają także oszczędności na etapie przedmiarowania i kosztorysowania, realizacji budowy i projektowania architektonicznego oraz branżowego.

W Polsce, wśród działań, które należy podjąć, respondenci wymieniają przede wszystkim: budowanie świadomości wśród inwestorów (ponad 40 proc.), edukację rynku (ponad 37 proc.) oraz opracowanie polskich standardów BIM (36 proc.). Potrzebę działań wskazują prawie wszyscy, jedynie 2,5% mówi, że nie ma potrzeby podejmowania żadnych kroków.

Wśród czynników, które spowalniają rozwój BIM w Polsce wymieniane są: mała liczba specjalistów pracujących z BIM (71,4 proc.), niska świadomość korzyści wśród inwestorów (68,9 proc.), brak wspólnych standardów działania (68,9 proc.), niechęć do zmian w metodyce projektowania (61,5 proc.), czy też zbyt niskie ceny projektów (83,9 proc.)

Blisko 42 proc. respondentów stosuje BIM krócej niż 3 lata. 54 proc. badanych (świadomych idei BIM) ocenia, że liczba projektów realizowanych w ich firmach z wykorzystaniem BIM będzie się zwiększać.

Źródło: Autodesk/ Aplikom