pkits 15lecie pl internetZapraszamy do udziału w jubileuszowej, XV edycji POLSKIEGO KONGRESU INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH - PKITS, która odbędzie się w dniach 9-10.10.2023 r. w Warszawie. POLSKI KONGRES ITS jest odpowiedzią na wyzwania rynku technologii teleinformatycznych w transporcie, zmieniających się wobec niego oczekiwań, zarówno technicznych jak i społecznych oraz wyzwań w zakresie jego otoczenia prawnego.

Pragniemy podkreślić, że POLSKI KONGRES ITS tak jak i samo Stowarzyszenie ITS POLSKA są platformą budowania realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich, z przedstawicielami władz samorządowych decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS. Stąd też po raz kolejny w tym roku dla przedstawicieli władz publicznych zapewniliśmy bezpłatny udział w naszym wydarzeniu.

Podczas ostatniej edycji, w PKITS wzięło udział blisko 200 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, samorządowych oraz uczelni i instytutów badawczych. Wśród uczestników Kongresu 35% stanowili przedstawiciele biznesu, 15% uczestnicy z uczelni i organizacji branżowych, a ponad 60 % reprezentanci sektora publicznego: rządu oraz jednostek samorządowych, zarządów transportu publicznego i dróg.

Nawiązując do tradycji ubiegłych lat, w październiku 2023 roku spotkają się Warszawie czołowi przedstawiciele branży Inteligentnych Systemów Transportowych. Eksperci i praktycy branży ITS oraz przedstawiciele świata akademickiego poruszą całą gamę zagadnień związanych najnowocześniejszymi technologiami w transporcie, widzianymi zarówno od strony infrastruktury transportowej, jak i pojazdu. Nie zabraknie wśród poruszanych tematów wątków, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno sektora publicznego, jak i firm. Należą do nich zagadnienia związane z transportem publicznym, zarządzaniem ruchem i parkingami, systemami informacji dla podróżnych oraz automatyzacją w transporcie. Zajmiemy się także rozwijającymi się obszarami tematycznymi, takimi jak zastosowanie sztucznej inteligencji, analiza dużych zbiorów danych, data mining czy zarządzanie strefami w miastach. Nie zabraknie także zagadnień związanych z prawem i finansowaniem Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce (szczególnie w obliczu otwierającej się nowej perspektywy budżetowej UE i możliwości z tym związanych) oraz innowacji w transporcie kolejowym i lotniczym, realizowanym m.in. przy użyciu dronów. Podobnie do formatu poprzedniej edycji POLSKIEGO KONGRESU ITS także i w nadchodzącym Kongresie przewidujemy otwarte panele dyskusyjne stwarzające możliwości aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu. Nadchodzące spotkanie otworzą jak zawsze wystąpienia przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwijanie i wdrażanie technologii ITS, a program jak co roku zostanie dopełniony okazją do spotkań całego środowiska ITS, w tym do rozmów biznesowych.

Więcej informacji: https://pkits.pl/

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.