Drogi i mosty

4Pracami prowadzonymi w chodniku ul. Rostworowskiego rozpoczęła się budowa Trasy Łagiewnickiej na terenie Ruczaju. Trasa Łagiewnicka nie będzie jednak dzielić miasta - jest realizowana ściśle w myśli polityki rozwoju przyjaznego miasta.

DSC 0240Źle zorganizowane prace drogowe, brak skoordynowanego systemu zarządzania ruchem i informowania kierowców o utrudnieniach na drogach ekspresowych i autostradach - to najważniejsze, choć nie jedyne przyczyny tego, że Polska stoi w korkach również poza miastem. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, główną winę ponosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

road 363265 960 72017 kwietnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński weźmie udział w międzynarodowej konferencji ministrów transportu „Korzyści dla regionów wynikające z wdrażania trasy Via Carpatia”. W Muzeum-Zamku w Łańcucie przedstawiciele Polski, Węgier, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Turcji i Białorusi będą dyskutowali na temat tego wspólnego projektu drogowego.

znaki004Gdański Zarząd Dróg i Zieleni odnawia poziome oznakowanie dróg. Prace związane z odmalowaniem znaków na jezdni będą prowadzone do końca maja 2019 roku.

bridge 1081902 960 720- Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę. Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne – mówił minister Jerzy Kwieciński w Stalowej Woli dotyczącej budowy przeprawy na rzece San w Stalowej Woli.

remont ul Jaracza 1Na ul. Tuwima, Jaracza i Nawrot rozpoczęło się układanie nowej nawierzchni. To znak, że remonty są na ostatnim etapie. Pierwszą ulicą oddaną w tym roku do użytku będzie Jaracza z klinkierową jezdnią.