Drogi i mosty

rsz road 13813455026q6Zapraszamy na wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster), które z przyjemnością objęliśmy Patronatem/którego jesteśmy Partnerem.

pkits 15lecie pl internetZapraszamy do udziału w jubileuszowej, XV edycji POLSKIEGO KONGRESU INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH - PKITS, która odbędzie się w dniach 9-10.10.2023 r. w Warszawie. POLSKI KONGRES ITS jest odpowiedzią na wyzwania rynku technologii teleinformatycznych w transporcie, zmieniających się wobec niego oczekiwań, zarówno technicznych jak i społecznych oraz wyzwań w zakresie jego otoczenia prawnego.

road 220058 640Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) zaprasza na wydarzenie "BIM Steak", które odbędzie się 17 września 2022r. o godz. 13:00. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Edroga.pl. Spotkanie ma charakter wielowymiarowy. To doskonałe miejsce i czas, aby poznać BIM Klaster i jego członków w nieco innej odsłonie, porozmawiać, pośmiać się w doborowym towarzystwie i oczywiście rozsmakować się w pysznych Steakach.

MIEJSCE

Krakowski Park Technologiczny
Ul. Podole 60, 30-394 Kraków

PRZEBIEG WYDARZENIA
13:00 – 14:30 Rejestracja
13:30 – 14:30 Warsztaty. Współpraca od kuchni.
14:30 – 14.45 BIM Klaster w pigułce.
14:45 – 16:00 BIM Pitch. Poznajmy się!
16:00 – 20:00 Networking bez krawatów.

Więcej informacji: BIMSteak_2022.pdf

Źródło: Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

avenue gcb82d920d 1280Rozpoczęła się rekrutacja na 8 edycję Studiów Podyplomowych "Eksploatacja i Utrzymanie Dróg", organizowanych przez Zakład Technologii Budowy Dróg na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich, a w szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

mandat inelo Easy Resize

Szybka i niebezpieczna jazda często stanowi prawdziwe utrapienie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie ma to zastosowanie do kierowców transportu ciężkiego, którzy szczególnie powinni wystrzegać się zbędnej brawury. Często kończy się ona nie tylko poirytowaniem innych kierowców, ale również mandatem, a co za tym idzie – nałożeniem punktów karnych i utratą pieniędzy. Od stycznia 2022 roku przepisy w tym zakresie uległy pewnej zmianie.

way 3793595 640Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów powstały na mocy podpisanego w maju 2021 r. Listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy (PKD). Utworzone zostały trzy Komitety Techniczne: Drogownictwa (KTD), Mostownictwa (KTM) oraz Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa (KTC). Wśród ich głównych celów wymienić należy wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych wzorców i standardów, identyfikowanie zmian w rekomendowanych wytycznych oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.