Drogi i mosty

avenue gcb82d920d 1280Rozpoczęła się rekrutacja na 8 edycję Studiów Podyplomowych "Eksploatacja i Utrzymanie Dróg", organizowanych przez Zakład Technologii Budowy Dróg na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich, a w szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

mandat inelo Easy Resize

Szybka i niebezpieczna jazda często stanowi prawdziwe utrapienie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie ma to zastosowanie do kierowców transportu ciężkiego, którzy szczególnie powinni wystrzegać się zbędnej brawury. Często kończy się ona nie tylko poirytowaniem innych kierowców, ale również mandatem, a co za tym idzie – nałożeniem punktów karnych i utratą pieniędzy. Od stycznia 2022 roku przepisy w tym zakresie uległy pewnej zmianie.

way 3793595 640Komitety Techniczne ds. Wzorców i Standardów powstały na mocy podpisanego w maju 2021 r. Listu intencyjnego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy (PKD). Utworzone zostały trzy Komitety Techniczne: Drogownictwa (KTD), Mostownictwa (KTM) oraz Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa (KTC). Wśród ich głównych celów wymienić należy wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych wzorców i standardów, identyfikowanie zmian w rekomendowanych wytycznych oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.

 

Utrzymanie należytej czystości na ulicach to kluczowy element pięknego wizerunku miasta czy wsi. Niestety, kurz, pył czy drobne śmieci to codzienność, którą możemy obserwować na ulicach czy chodnikach. Codzienne poruszanie się po tak zanieczyszczonych chodnikach czy drogach nie powinno mieć miejsca.

DrogaTrwa rekrutacja na 7 edycję studiów podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg. Studia organizowane są przez Zakład Technologii Budowy Dróg na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęcie studiów przewidziane jest na 10.2021.

roboty

Firma WARBUD S.A. jako Generalny Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt" (z węzłem) - węzeł „Lubelska" (bez węzła) o długości około 2,5 km” informuje o planowanej zmianie tymczasowej organizacji ruchu w dniu 20.03.2021r. o godzinie 13:00.