Inżynieria ruchu

park 6092 960 720Jeszcze w tym tygodniu na ulicach Starówki będzie można spotkać wspólne patrole strażników miejskich, kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania oraz przedstawicieli Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Wspólnymi siłami postarają się wyeliminować nieprawidłowe i nieopłacone parkowanie wśród kierowców parkujących w Strefie. Przy okazji sprawdzą czystość i oznakowanie.

DSCN0699W tym roku przybędą aż 663 dodatkowe miejsca do parkowania. Powstaną one niezależnie od modernizacji, przebudowy czy planowanych na ten rok remontów dróg.

MapaWykonawca przystępuje do kolejnego etapu prac na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej w ramach inwestycji przebudowy węzła drogowego na DK81. W związku tym konieczne jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, które będą obowiązywać od czwartku 14 lutego do końca lipca.

VMS 9761Ruszyło postępowanie na cztery Regionalne Projekty Wdrożeniowe, będące elementami Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T Etap 1 (RPW).

sign 2460206 960 720Skrzyżowanie ul. Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów zostanie przebudowane. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dzięki tej inwestycji zwiększy się przepustowość skrzyżowania, poprawi się też bezpieczeństwo i komfort jazdy.

1280x540Ministerstwo Infrastruktury opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.