Inżynieria ruchu

sign 2460206 960 720Drogowskazy reagujące na natężenie ruchu czy pogodę mogą wkrótce stać się rzeczywistością. Naukowcy z AGH rozpoczęli pracę nad system inteligentnych znaków drogowych INZNAK, które dostosowują się do warunków panujących na drodze.

edroga585W poniedziałek (12 marca) na autostradzie A4 Katowice - Kraków rozpocznie się kompleksowy remont nawierzchni węzła Balin. W czasie przewidzianych na około pięć miesięcy prac zamykane będą poszczególne łącznice węzła, a ruch poprowadzony zostanie objazdami. Planowane jest również połówkowe zamykanie kolejnych części ulicy Balińskiej, na której ruch odbywać się będzie wahadłowo, z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.

niepelnosprawniOd grudnia 2015 roku Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi kontrolę organizacji ruchu drogowego w Krakowie. Kontrola ta dotyczy zgodności zaproponowanych rozwiązań z przepisami prawa.

electric chargeUstawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, promująca pojazdy niskoemisyjne, została podpisana przez Prezydenta RP i 22 lutego weszła w życie. Nowe przepisy niosą za sobą szereg zmian, które mają na celu promocję pojazdów niskoemisyjnych.

roboty drogowe23 lutego ok. godz. 23.00 wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na ul. F. Płaskowickiej. Wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia pomiędzy ulicami rtm. W. Pileckiego i Stryjeńskich. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się jezdnią północną.

pul1Uspokojenie ruchu to w dużym uproszczeniu wszelkie działania, stosowane w ramach osiedla, dzielnicy czy miasta, które służą ograniczeniu prędkości przejeżdżających przez nie pojazdów, a także natężenia ruchu. To pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa i jakość powietrza na terenie, gdzie zastosowane są takie rozwiązania.