Prawo

kasaWartość produkcji budowlano-montażowej spektakularnie idzie w górę, ale hossa niestety negatywnie wpływa na rentowność firm budowlanych. W efekcie przybywa przedsiębiorstw, które mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań.

technology 785742 640Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazują na szereg korzyści wynikających z wdrożenie e-faktury w zamówieniach publicznych. Ważną motywacją korzystania z e-faktury może być zachęta w postaci skrócenia terminów zapłaty. Wydaje się, że wymierna korzyść dla wykonawców byłaby najlepszym sposobem upowszechnienia fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.

sign 441318 64017 października 2018 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

moneyNa kolejnym październikowym posiedzeniu (23-24 października) Sejm zajmie się m.in. utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu na lokalne inwestycje infrastrukturalne trafi 36 mld zł.

Sejm fot Krzysztof BialoskorskiJednym z ważniejszych projektów ustaw, którymi Sejm zajmował się 2 października dotyczył utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych. Odbyła się dyskusja podczas pierwszego czytania projektu.

technology 785742 640Od 1 października kierowcy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia wykupienia polisy OC. Jednak ubezpieczyciele wskazują na niedociągnięcia w systemie CEPiK 2.0.