Prawo

Większość kierowców ogranicza się do wykupienia polisy OC, co wynika z ustawowego obowiązku. Należy jednak pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu – po to, aby zapewnić sobie znacznie szerszy zakres ochrony w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Sprawdź, czy ubezpieczenie szyb samochodowych jest polisą, którą warto mieć.

Prowadzenie firmy działającej w branży transportowej to jednocześnie wielka szansa, ale zarazem możliwość wystąpienia sporych trudności. Wśród najczęściej spotykanych problemów, na które wskazują przedsiębiorcy, znajdują się opóźnienia: zarówno w kwestii dostaw, jak i płatności, a także nawarstwiające się awarie floty czy dynamicznie zmieniające się prawo, wymagające dostosowania się do nowych warunków. Choć na to ostatnie nic nie poradzimy, istnieje sposób, który pomoże rozwiązać pozostałe problemy, a zwłaszcza te związane z opóźnieniami w płatnościach.

Mimo szkoleń BHP i stosowaniu wielu zabezpieczeń, w firmach stosunkowo często zdarzają się mniej lub bardziej poważne wypadki. By jednak mówić o wypadku przy pracy, konieczne jest spełnienie kilku istotnych kryteriów. Ich wystąpienie otwiera drogę do wnioskowania o odszkodowanie. Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy? Gdzie szukać pomocy i jakie dokumenty przygotować?

Kolektor danych, zwany też terminalem mobilnym, to urządzenie, które coraz częściej jest stosowane przez pracowników terenowych - kierowców, kurierów i inkasentów.

Podatkiem od środków transportowych opodatkowani są właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, a także ciągników. Jeżeli posiadasz pojazd tego typu, lub w najbliższej przyszłości planujesz jego zakup, będziesz zobowiązany do dopełnienia pewnych formalności: złożenia deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie, zachowania terminów i opłacania podatku od środków transportowych. Jak dopilnować wszystkich kwestii? O czym musisz pamiętać? Podpowiadamy!

A1Związek Powiatów Polskich w nawiązaniu do skierowania przez Radę Ministrów do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawy (druk sejmowy nr 388, Sejm IX kadencji) przedstawiło swoją opinię do przedmiotowego projektu. Z pełną treścią można zapoznać się na łamach portalu Edroga.pl.