Będąc przedsiębiorcą zajmującym się produkcją towarów z pewnością mamy do czynienia z ich wysyłką do poszczególnych odbiorców. Właściciele sklepów chętnie zamawiają asortyment prosto z zakładów produkcyjnych nakładając przy tym swoją marżę sprzedażową. Jest to rozwiązanie dobre dla obu stron, ponieważ zarabia zarówno producent, jak i sprzedawca.

Aby jednak taki proces mógł nastąpić, konieczne jest przetransportowanie ładunków do sklepów. Najlepiej jest w tym wypadku skorzystać z usług transportowo-logistycznych, gdzie zapewnione zostanie nam bezpieczne i korzystne dostarczenie asortymentu do celu. Jakie cechy powinna zatem posiadać obsługa logistyczna i po czym poznać, że mamy do czynienia z profesjonalistami?

Czym jest logistyka?

Logistyk to zawód, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, a to poprzez wzrost zapotrzebowania na tych właśnie specjalistów. Nie da się ukryć, że cały przemysł aktualnie opiera się na transporcie, a praca logistyka polega właśnie na kierowaniu wszystkimi procesami jego dotyczącymi.

Trasa każdego samochodu dostawczego przewożącego towar musi być całkowicie rozplanowana i przemyślana. Chodzi tutaj zarówno o załadunek, rozładunek, składowanie, a także sam przewóz. Logistycy względem swoich specjalności usytuowani są na różnych stanowiskach. Niektórzy dbają o poprawne działanie magazynów, a mianowicie nadzorują proces wyładunku i wskazują konkretne miejsca na regałach. 

Logistyk spedycyjny zajmuje się szukaniem najlepszej możliwej trasy dla samochodu ciężarowego i “buduje” jej przebieg liniowy. Najważniejszym zadaniem każdej osoby mianowanej na logistyka jest jednak utrzymywanie optymalnych kosztów wszystkich działań związanych z przewozem i składowaniem.

Co obejmuje obsługa logistyczna?

Główną cechą, którą powinna posiadać kompleksowa obsługa logistyczna jest wielozadaniowość i możliwość załatwienia wszystkiego w jednej firmie. Takie przedsiębiorstwa muszą oferować swoim klientom zarówno czynności związane z przewozem, jak i doradztwo formalne. 

Miejscami, którymi taka firma powinna dysponować są magazyny wysokiego składowania (otwarte i zamknięte) oraz składy celne. Standardowo w szereg usług wliczone są: przeładunki, paletyzowanie, załatwienie formalności związanych z opłatami celnymi, konfekcjonowanie, etykietowanie towaru i jego przechowywanie. 

Załącznik:
zdj2

Dobry magazyn, czyli jaki?

Przewożone towary są często różnorodne, a niektóre z nich potrzebują innych warunków niż te standardowe. Cechą, którą winien posiadać magazyn jest możliwość składowania zarówno na obszarze otwartym, jak i zamkniętym. Materiały budowlane mogą bez problemu przebywać na zewnątrz, więc po co zaprzątać nimi miejsce w hali. 

Istotny jest również sposób przetrzymywania towarów na regałach. Wyróżniamy kilka możliwości, a mianowicie regały o głębokości jednej palety (single deep), dwóch palet (double deep), czy nawet regały przesuwne. Są również opcje bezregałowe, w których to towar jest plasowany bezpośrednio na sobie. Nie jest to jednak wskazane dla materiałów kruchych czy pękających. 

Różnorodność w przechowywaniu towaru ma na celu usprawnić działanie magazynu i śmiało rotować towarami, które schodzą częściej nie przesuwając przy okazji tych, które zmuszone są przebywać na składzie dłużej.  

 

Artykuł sponsorowany

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.