Mobilność

bus 690508 1920Transport publiczny staje przed kolejnymi wyzwaniami. Z jednej strony mieszkańcy oczekują częstych połączeń, z drugiej zbyt często autobusy jeżdżą tylko z kilkoma pasażerami. O tych problemach rozmawiał z przewoźnikami samorząd województwa opolskiego.

edroga606Do połowy przyszłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa podniesie bezpieczeństwo na ponad 50 przejściach dla pieszych w Krakowie. Pracami objęte będą głównie przejścia prowadzone przez ruchliwe, dwujezdniowe, czteropasmowe drogi.

autos 182795 960 720Zarządzanie przestrzenią parkingową jest zdecydowanie bardziej akceptowalne społecznie, szybsze w realizacji i tańsze niż wprowadzanie opłat za wjazd do centrum. Opłaty za wjazd nie mają wsparcia społecznego ani politycznego.

OTWARCIE ULICUlice Skorupki, Pogonowskiego i Nowowęglowa, a także rondo na Okólnej wkrótce zostaną otwarte dla ruchu. Ulice zmieniły się w miejsca bardziej przyjazne mieszkańcom. Oprócz nowej nawierzchni z kostki pojawiło się przy nich dużo drzew (łącznie ponad 80) i tysiące ozdobnych krzewów. Powstały szerokie chodniki, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz ławki.

wodaparkingxxx100068 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych, zadaszone wiaty rowerowe, energooszczędne oświetlenie, monitoring oraz sanitariaty – tak będzie wyglądał nowy parking P&R, który powstanie do końca przyszłego roku w Rudawie (gm. Zabierzów). Samorząd województwa podjął właśnie decyzję o finansowym wsparciu projektu. Jego budowa wyniesie łącznie ponad 4,6 mln zł, z czego prawie 3 mln zł pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

bannerPrawidłowe działanie świateł pojazdu, a także ich właściwe ustawienie ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego.