Mobilność

edroga959Odwieczny spór pomiędzy kobietami a mężczyznami o umiejętności w prowadzeniu pojazdów i zachowanie na drodze ma w dużej mierze podłoże fizjologiczne i psychologiczne. Badania dowodzą, że o stylu jazdy decydują również hormony.

edroga236Wsiąść do pociągu, pokonać kilkadziesiąt kilometrów i wysiąść na stacji, obok której przebiega szlak rowerowy. To wymarzone rozwiązanie dla miłośników tego rodzaju turystyki. Dostępność połączeń kolejowych jest czynnikiem, który mocno wpływa na atrakcyjność i popularność tras. Tworzona na Pomorzu Zachodnim sieć szlaków obejmie również gminy wiejską i miejską Świdwin. Porozumienie w tej sprawie podpiszą w piątek 6 marca wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz oraz wójt Świdwina.

UŁATWIENIA DLA KM 2020Wiosną w Łodzi pojawią się nowe buspasy i trampasy, aby pasażerowie bez opóźnień podróżowali po Łodzi autobusami i tramwajami. Łącznie pojawi się prawie 5 km nowych rozwiązań dla transportu zbiorowego.

al.29 listMinisterstwo Infrastruktury wydało zgodę na odstępstwa od przepisów obowiązujących od 13 września 2019 r., zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. To otwiera drogę do wydania decyzji zezwalającej na realizację linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

IMG 8109Dzięki głosom publiczności, białostockie zielone przystanki zajęły pierwsze miejsce w Plebiscycie Polska Architektura XXL w kategorii „przestrzeń publiczna”. To internauci oddali na nie 1071 głosów. Natomiast wyniki głosowania jurorów poznamy podczas uroczystej gali 7 kwietnia 2020 r.

Specjalny pociąg testowy na stacji Targówek Mieszkaniowy 1Jakimi trasami będą jeździły autobusy po otwarciu trzech nowych stacji metra na Woli? Z jaką częstotliwością? Oto ich nowe trasy.