Ochrona środowiska

environmental protection 326923 960 720Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, chociaż są do tego zobowiązane. Część z nich nie podejmuje żadnych działań, aby zabezpieczyć i właściwie oznakować pomniki przyrody czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Lokalnych form ochrony przyrody nie zabezpiecza w odpowiedni sposób także prawo miejscowe.

globRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przedłożony przez ministra środowiska. Nowelizując ustawę wprowadzono dodatkowe rozwiązania, które umożliwią organizację w Polsce konferencji klimatycznej (Konferencja COP24) oraz sfinansowanie tego wydarzenia (konferencja odbędzie się w Katowicach od 3 do 14 grudnia 2018 r.). 

OddychajWarszawo Działajmy razem dla czystego powietrzaWarszawiacy mają szansę, aby otrzymać 100% ekodotacji na wymianę pieca przed sezonem grzewczym. Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie trwa do końca lipca. Z początkiem września rusza kolejna tura przyznawania pieniędzy na 2019 rok.

aPark Miejski im. Papieża Jana Pawła II w Kamieniu Pomorski przejdzie kompleksową przebudowę. Dzięki modernizacji będzie to miejsce bardziej przyjazne dla mieszkańców i kuracjuszy. Do rewitalizacji dołoży Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Umowę dofinansowania inwestycji podpisali w Szczecinie w czwartek, 12 lipca 2018 roku, marszałek Olgierd Geblewicz, wicemarszałek Jarosław Rzepa i burmistrz Stanisław Kuryłło. Towarzyszył im radny województwa Artur Łącki.

edroga546Do Warszawy z całej Polski zjeżdżają duże drzewa do przyulicznych nasadzeń. Pojawią się one niemal w całej stolicy. W ciągu najbliższych dni miasto wzbogaci się o ponad 200 nowych drzew, a na jesień o kolejne sześć tysięcy sztuk.

bridge 1081902 960 720Wariant przebiegu drogi ekspresowej S74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód został wybrany. Na wiosek GDDKiA Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka o długości 16,4 km.