Ochrona środowiska

edroga098W Bydgoszczy utrzymywanych jest prawie 120 terenów parkowych, a cała miejska zieleń zajmuje powierzchnię ponad tysiąca hektarów. W tym roku na utrzymanie zieleni wydane zostanie ponad 8 milionów złotych. Modernizację przejdzie też Aleja Ossolińskich, a centralna część Parku Witosa zostanie przygotowana do dalszej rewaloryzacji.

przycinka 5Są unikatowe, ponieważ stanowią barokową pozostałość w niemal niezmienionym stanie od 200 lat. Raz w roku są odpowiednio przycinane po to, aby zachować ich historyczną formę. W Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza trwają prace związane z formowaniem bindaży lipowych. Ich powierzchnia cięcia wynosić będzie blisko 17 tysięcy m2.

edroga205Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ma w swojej pieczy ok. 40 dróg o łącznej długości ok. 1400 km. To jedna z największych sieci dróg wojewódzkich w Polsce. Zarządzanie nią polega nie tylko na remontowaniu i utrzymywaniu, ale także inwestowaniu. W najbliższym czasie ZDW zamierza wydać 1,5 mld zł na wybudowanie 14 obwodnic i przebudowanie ok. 140 kilometrów dróg.

EKOPAKT LDZ 1W Łodzi powstały założenia „zielonego” dokumentu, który określa działania, jakie w najbliższych latach podejmie miasto na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

DSC 7683Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie - począwszy od kwestii lokalizacji tych obiektów, przez projektowanie, budowę i utrzymanie. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna, która odbyła się w dniach 10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

dym2Polska przekazała Brukseli KPEiK - plan działań rzecz energii i klimatu. Niestety bez przeprowadzenia wymaganych konsultacji publicznych.