Ochrona środowiska

ASFALTAsfalt to dla większości społeczeństwa czarna, twarda powierzchnia, po której jeżdżą samochody. Drogowcy natomiast wiedzą, że asfalt to nic innego jak termoplastyczne lepiszcze, które powstaje w rafinerii jako produkt uboczny przetwarzania ropy naftowej. Nie wszyscy też wiedzą, że nawierzchnia drogowa to układ wielu warstw, które spełniają różne funkcje. To co widzimy, czyli warstwa ścieralna, jest tylko małą cząstką tego, co znajduje się pod spodem.

lasy w warszawie1Za warszawskimi leśnikami kolejny rok intensywnej pracy. W ciągu minionych dwunastu miesięcy zasadzili oni 15,5 tysiąca drzew, w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” udzielili pomocy 912 dzikim mieszkańcom stolicy, a w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przeprowadzili zajęcia dla ponad 20 tysięcy dzieci.

edroga9845 stycznia podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”. Jest to projekt partnerski Gdańska, Sopotu i Gdyni.

edroga167Zgodnie z obowiązującymi już przepisami, deklaracje w zakresie gospodarki wodnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE wydaje nowo utworzona instytucja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a nie jak dotychczas regionalne dyrekcje ochrony środowiska. 1 stycznia br. weszła bowiem w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 t.j.).

Warszawskie owce 3Stado owiec i kóz, które pojawiły się na wyspie w okolicy mostu Gdańskiego w Warszawie, pomaga warszawskim ogrodnikom przygotować ten teren do nowego sezonu lęgowego nadwiślańskich ptaków.

edroga796Infrastruktura drogowa musi spełniać wiele wymagań: sprawności, minimalizacji oddziaływań na środowisko, kosztów, spełniania funkcji społeczno-gospodarczych itd. Jednym z najważniejszych kryteriów projektowania dróg jest jednak bezpieczeństwo, również w opracowaniach ochrony środowiska.