edroga098W Bydgoszczy utrzymywanych jest prawie 120 terenów parkowych, a cała miejska zieleń zajmuje powierzchnię ponad tysiąca hektarów. W tym roku na utrzymanie zieleni wydane zostanie ponad 8 milionów złotych. Modernizację przejdzie też Aleja Ossolińskich, a centralna część Parku Witosa zostanie przygotowana do dalszej rewaloryzacji.

 

W Bydgoszczy znajduje się ok. 120 terenów parkowych, a cała miejska zieleń zajmuje 1356 ha. Miasto utrzymuje 18 parków oraz 37 skwerów. Wszystkie te tereny są regularnie oczyszczane i koszone. W mieście znajduje się także największy w Polsce park – to LPKiW Myślęcinek. Na utrzymanie zieleni w budżecie miasta zabezpieczona będzie kwota 8,3 mln zł. Te pieniądze co roku są przeznaczane na prawidłowe utrzymywanie terenów zieleni – sprzątanie, koszenie, prace agrotechniczne, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne oraz usuwanie drzew zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców.

Utrzymanie zieleni kosztuje, jednak korzyści z miejskiej zieleni jest bardzo dużo. Po pierwsze to niezastąpione tereny rekreacyjne – bydgoszczanie chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu z dala od miejskiego zgiełku. Drzewa i krzewy to dostawcy czystszego powietrza, gwarancja retencji wody i poprawy mikroklimatu. Mając świadomość wartości przyrodniczej tych roślin za usuwanie drzew, które są w kolizjach z ważnymi inwestycjami, ustala się kompensację przyrodniczą w postaci sadzenia nowych drzew. W sumie w 2019 roku w mieście zostało usuniętych 1619 drzew i ok. 4,4 tys. m2 krzewów, a w zamian za to zostało nasadzonych 3848 nowych drzew i około 5,8 tys. m2 nowych krzewów. W przypadku nowych nasadzeń, należy zadbać o to, by sadzonki były bardzo dobrej jakości, a posadzone gatunki były odporne na trudne warunki miejskie. Młode drzewka objęte są również kilkuletnią gwarancją. W zeszłym roku nowe nasadzenia pojawiły się m.in. przy ul. Szarych Szeregów - ok. 80 nowych drzew i 614 krzewów, przy ul. Kujawskiej - 53 drzewa, a przy ul. Spacerowej nad Kanałem Bydgoskim dosadzono ponad 140 drzew.

Miejska zieleń to także schronienie dla zwierząt. Dlatego w zrewaloryzowanym Parku Witosa posadzono łąkę kwietną dla motyli. Zrealizowano też wiele innych elementów istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody, takich jak budki lęgowe, karmnik i poidełka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy. W tym roku zieloną metamorfozę przeszły również dwa parki na górnym tarasie. W Parku Wolności i Parku Dąbrowskiego uporządkowaliśmy szatę roślinną, dosadzono nowe drzewa i krzewy, których owoce stanowią pokarm dla ptaków i owadów. Na drzewach zawisły dodatkowe budki lęgowe dla ptaków, nietoperzy oraz hotele dla owadów.

Modernizacje terenów zielonych w 2020 roku
W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono pieniądze na modernizację Alei Ossolińskich – w ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia alei oraz trawnik. Odpowiednio zagospodarowane zostaną także miejsca pod przyszłe nasadzenia dębów honorowych. Na Skwerze Inwalidów Wojennych zmodernizowane zostaną ścieżki oraz nasadzone nowe krzewy. W tym roku nowoczesny park sensoryczny pojawi się na Skwerze prof. J. Kałużnego. Trwają też przygotowania do rewaloryzacji także centralnej część Parku Witosa, która będzie realizowana w kolejnym etapie. Nowa zieleń pojawi się również w ramach zadań realizowanych z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na program zabezpieczono rekordową kwotę 16 milionów złotych.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.