edroga003Zarząd województwa lubuskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania w ramach RPO – Lubuskie 2020 projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Drezdenko – Gorzów Wielkopolski”.

 

- Konsekwentnie realizujemy program budowy i modernizacji dróg. W ten sposób tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Wartość zadania to ponad 17 mln zł, wartość dofinansowania przekracza 15 mln zł.

- Ułatwiona dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa, atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacji gospodarczej regionu to główne cele projektu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 158 o łącznej długości 6,36 km. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pojazdów.

Celem projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym, poprawa dostępności do autostrad i dróg ekspresowych poprzez zwiększenie standardu i jakości sieci dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia spójności polskiej sieci transportowej z systemami transportowymi krajów UE.

Celem zadania jest:
- ułatwienie dostępności do głównych szlaków komunikacyjnych (sieci TEN-T), zwłaszcza do drogi ekspresowej S3,
- bardzo dobry stan techniczny drogi redukujący nadmierne zużycie paliwa, hałas i emisję spalin,
- poszerzenie oraz uregulowanie szerokości jezdni,
- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu w wyniku budowy/przebudowy zatok autobusowych, chodników, oświetlenia przejść dla pieszych i dojść do przystanków komunikacji zbiorowej,
- zwiększenie bezpieczeństwa w wyniku poprawy odwodnienia jezdni (spadki poprzeczne) oraz usunięcia kolidujących drzew,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizacji gospodarczej regionu,
- ułatwiony dostęp komunikacyjny do specjalnej strefy ekonomicznej oraz centrów dystrybucyjno-logistycznych w Gorzowie Wielkopolskim i Drezdenku,
- wzrost mobilności mieszkańców,
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 158.

Źródło: UMWL

Komentarze  
Andrzejek
+1 #1 Andrzejek 2021-08-17 16:58
dzień dobry ,chciałbym się dowiedzieć kiedy wreszcie będzie wyremontowana droga wojewódzka nr 158 głównie w miejscowości Gralewo gdzie na odcinku od kościoła w stronę Gorzowa (ok 1 km )nie da się już normalnie jeżdzić a w szczególności na wysokości trzech bloków mieszkalnych w tymże Gralewie to istny dramat!!! tam już tylko można stracić zawieszenie w samochodzie ,ogrom ludzi dojeżdża do pracy do Gorzowa a na tym odcinku można nabawić się nerwicy przejeżdżając tam codziennie ,od lat nikt z tym nic nie robi a ludzie niszczą sobie auta ,ten odcinek to koszmar drogowy więc czekamy kiedy wreszcie zostanie to naprawione ,nie lepiej jest w Janczewie na dwóch głównych zakrętach
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.