avenue gcb82d920d 1280Rozpoczęła się rekrutacja na 8 edycję Studiów Podyplomowych "Eksploatacja i Utrzymanie Dróg", organizowanych przez Zakład Technologii Budowy Dróg na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich, a w szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Adresatami studiów są osoby posiadające wyksztalcenie wyższe, związane zawodowo z tematyka eksploatacji i utrzymania dróg, inżynieria materiałów drogowych oraz technologia nawierzchni.

Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze) i rozpoczynają się w październiku 2022. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenie Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji: https://www.speiud.il.pw.edu.pl/

Ulotka_SPEiUD_2022.pdf

Źródło: Politechnika Warszawska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.