edroga03115 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.

Na listach podstawowych znalazły się 103 zadania gminne o wartości dofinansowania 90 344 737,00 zł oraz 45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania 83 902 607 zł. Łącznie na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów liście znalazło się 148 zadań na łączną kwotę dofinansowania w 2020 r. środkami Funduszu w wysokości 174 247 344 zł. Na liście zatwierdzonej do dofinansowania znalazły się również 32 zadania gminne wieloletnie z zapewnieniem finansowania w latach 2020 – 2026 w kwocie: 137 474 669,83 zł oraz 9 zadań powiatowych wieloletnich z zapewnieniem dofinansowania w latach 2020 – 2022 o łącznej kwocie 45 437 215, 51 zł.

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu wynosi łącznie 192,8 km.


W chwili obecnej uruchomiony został proces kontraktacji zadań, który umożliwi samorządom wszczynanie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawców zadań.

Szczegóły:
https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dofinansowanie-ze-srodkow-funduszu-drog-samorzadowych/

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Komentarze  
MariuszG
0 #1 MariuszG 2021-06-10 16:28
Ten fundusz jak i poprzednie bez względu na ich nazwę są zabawne, Nowe wytyczne dla przejść dla pieszych zwykle będą wskazywały, że przejścia nie można zrobić, bo jest mały ruch pieszych. Bez przejścia nie będzie punktów aby dostać dofinansowanie. Pojawiać się będą przejścia z pola buraków na pole pszenicy, aby tylko dostać punkty i w konsekwencji dofinansowanie. Ten fundusz od początku miał stawiać na jakość a nie na ilość. Jak widać więcej znaczy lepiej ...
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.