IMG 2502W lipcu ubiegłego roku doszło do śmiertelnego wypadku na torowisku tramwajowym wzdłuż ul. 1 Maja na wysokości Uniwersytetu Ekonomicznego. Wraz z Komendą Miejską Policji w Katowicach oraz spółką Tramwaje Śląskie przeprowadzono analizę możliwości miejscowego zawężenia obydwu jezdni ul. 1 Maja oraz wyznaczenia przejść dla pieszych. Od dzisiaj Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w tym rejonie wdraża nową organizację ruchu, a także zamontuje doświetlenie, które poprawi bezpieczeństwo pieszych.

- Celem nowej organizacji ruchu jest skomunikowanie przystanku, tak aby piesi nie poruszali się wzdłuż torowiska i nie przekraczali jezdni w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pojawią się wyniesione przejścia dla pieszych oraz nowe oświetleniem, na które przeznaczymy 100 tys. zł – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i dodaje, że samo wdrożenie organizacji ruchu zrealizowane będzie w ramach środków MZUiM Katowice. Oprócz doświetlenia i przebudowy przejść dla pieszych, zlikwidowany zostanie również chodnik wzdłuż torowiska oraz pojawi się zawężenie jezdni.

Prace już ruszyły i zakończą się do końca maja. W czerwcu natomiast rozpocznie się wdrażanie nowej organizacji ruchu na ul. Panewnickiej, gdzie również nowe rozwiązania mają podnieść bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. - W ramach tej inwestycji ponad trzydzieści przejść dla pieszych wzdłuż ul. Panewnickiej zostanie doświetlonych lub wyniesionych. Na doświetlenie przeznaczymy około 200 tys. zł, a pozostałe prace wykonamy siłami własnymi – wyjaśnia Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.