edroga236Wsiąść do pociągu, pokonać kilkadziesiąt kilometrów i wysiąść na stacji, obok której przebiega szlak rowerowy. To wymarzone rozwiązanie dla miłośników tego rodzaju turystyki. Dostępność połączeń kolejowych jest czynnikiem, który mocno wpływa na atrakcyjność i popularność tras. Tworzona na Pomorzu Zachodnim sieć szlaków obejmie również gminy wiejską i miejską Świdwin. Porozumienie w tej sprawie podpiszą w piątek 6 marca wicemarszałek Tomasz Sobieraj i burmistrz oraz wójt Świdwina.

 

- Budowane przez nas trasy rowerowe, to produkt turystyczny, który staje się marką samą w sobie. Jeszcze na etapie wytyczania szlaków chcieliśmy, by były one zlokalizowane jak najbliżej dworców kolejowych. Jest to bowiem szansa na znaczące zwiększenie zainteresowania nimi turystów. Liczymy, że takie właśnie efekty przyniosą inwestycje w Świdwinie i okolicach - wyjaśnia wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.

Stary kolejowy szlak to trasa, która przecina region z północy na południe i zaczyna się na bałtyckim wybrzeżu w Kołobrzegu oraz Mielnie. Z tych dwóch miejscowości poprzez węzeł w Białogardzie, szlak prowadzi aż do Wałcza. Jednym z najciekawszych przystanków jest leżący na samym środku trasy Połczyn – Zdrój i tamtejsza urokliwa „Szwajcaria Połczyńska”. To idealne miejsce do rozpoczęcia rowerowej przygody. Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć, co bez własnego samochodu nie jest łatwe. Najbliższa stacja kolejowa jest w Świdwinie, do którego już niedługo poprowadzi specjalny łącznik.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego z Burmistrzem oraz Wójtem Świdwina, to pierwszy krok, by plany przerodziły się w czyny. Planowany łącznik będzie wymagał kilku inwestycji. Oznakowana zostanie trasa ze Świdwina do Smardzka, która dziś częściowo prowadzi po ulicach, a częściowo po trasie rowerowej. Kolejny, liczący ponad 1 km odcinek jest obecnie projektowany i zostanie zrealizowany w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 152. Dalej szlak będzie biegł starą linią kolejową Świdwin-Połczyn od m. Smardzko do okolicy Wardynia gdzie połączy się z (właśnie budowanym) odcinkiem Wardyń – Połczyn. Ten ponad 11 km odcinek zostanie wykonany w technologii bitumicznej i ma mieć 2,5 m szerokości.

Stary kolejowy Szlak
Dziś bez problemów dotrzemy z Kołobrzegu do Karlina oraz z Mielna przez Koszalin do Wroniego Gniazda. Trasy wymagają jedynie oznakowania. Obecnie projektowane są odcinki, które doprowadzą z tych miejsc do Białogardu. Zarówno ta prowadząca z Karlina, jak i z Wroniego Gniazda do Żeleźna, a także z Klępina.

Na Starym Kolejowym Szlaku aktualnie prowadzone są także prace pomiędzy Białogardem a Złocieńcem. Cały, liczący ponad 61 km odcinek jest oznakowywany, a dla 5 km trasy w pobliżu Połczyna-Zdrój trwa przygotowywanie koryta i prowadzone są roboty mostowe. W dalszych latach inwestycje obejmą odcinek od Złocieńca do Wałcza, który jest obecnie projektowany. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.rowery.wzp.pl/stary-kolejowy-szlak-15.

Źródło: UMWZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.