Wiesz o tym, że największy udział w przewozie towarów ma transport drogowy? Stale rozwijająca się infrastruktura drogowa, wprowadzenie usługi door to door, a także relatywnie niskie koszty sprawiają, że popularność transportu drogowego nie maleje. A skoro o kosztach mowa, to jak na opłacalność przewozu wpływają rosnące ceny paliw?

 

Cena paliwa na stacjach w Polsce oraz w Europie

W listopadzie koszt zakupu paliwa na polskich stacjach przekroczył 6 zł. Zarówno za olej napędowy, jak i benzynę, płaci się ok. 6,10 zł i nic nie wskazuje na to, aby ceny te miały się obniżać. W innych europejskich krajach, takich jak Niemcy, Francja, Chorwacja, czy Hiszpania średnia cena to 7,50 zł za benzynę i ok. 7 zł za olej napędowy.

Na cenę paliwa składa się:

  • cena paliwa w rafineriach;
  • akcyza;
  • VAT;
  • opłata paliwowa;
  • opłata emisyjna;
  • marża.

Przy czym najbardziej kosztownymi składnikami ceny są podatki (VAT, akcyzowy) oraz ceny paliw w rafineriach. Jeśli obserwujesz to, co się teraz dzieje, to dobrze wiesz, że obie te składowe stale rosną. Jaki ma to wpływ na przedsiębiorców?

Paliwo jest jednym z podstawowych kosztów prowadzenia działalności. Co więcej, w większości przypadków znacząco wpływa na wycenę usług. I najbardziej dotyka to firmy transportowe...

Wpływ ceny paliwa na stawkę za fracht

Na wycenę transportu drogowego wpływa wiele czynników, m.in.:

  • koszt amortyzacji samochodów;
  • koszt pracy kierowców;
  • ubezpieczenie środków transportu oraz przewożonego towaru;
  • koszt zużycia paliwa.

Rosnące koszty każdego z tych elementów wpływają bezpośrednio na rentowność przedsięwzięcia i, co jest tego naturalną konsekwencją, wzrost cen usługi. Obecnie jednym z największych problemów są wahania cen paliw, które stanowią od 20% do nawet 50% kosztów prowadzonej działalności.

Przy czym trzeba mieć też świadomość, że to, jak duże znaczenie będzie mieć koszt paliwa na wycenę usług transportowych, jest uzależnione od głównego profilu działalności, rodzaju floty, a także obszaru, na jakim transport jest realizowany.

A w jaki sposób firmy transportowe radzą sobie z obecną sytuacją?

Tabela paliwowa

Jednym ze sposobów na radzenie sobie ze zmianami cen paliw jest wykorzystanie tzw. tabeli paliwowej. W dużym uproszczeniu jest to mechanizm, który zmienia stawki frachtu w zależności od kosztów oleju napędowego na rynku. W ten sposób ogranicza się ryzyko związane z niestabilną sytuacją. Przy czym trzeba dookreślić, że wahania cen porównuje się do kosztu zakupu paliwa w dniu podpisywania umowy ze zleceniodawcą.

Na wprowadzenie tej metody decydują się zwłaszcza duże firmy transportowo-logistyczne, które pragną minimalizować ryzyko prowadzenia działalności, a także upraszczać codzienne procesy (m.in. dzięki temu nie występuje konieczność częstej renegocjacji warunków umowy).

Karty paliwowe dla firm transportowych

Jedną z pierwszych rzeczy, na jaką decydują się właściciele firm transportowych, jest podpisanie umowy na kartę paliwową, która umożliwia zmniejszenie kosztów tankowania, a także bezgotówkowe rozliczenie zakupu paliwa.

Swoim działaniem karty paliwowe przypominają kartę płatniczą – podaje się ją podczas regulowania płatności oraz wprowadza PIN. Wszystkie transakcje zapisywane są w systemie, a faktury wystawiane są zbiorczo, co ułatwia pracę kierowców (nie muszą podawać danych, czekać na wydruk faktury) oraz rozliczanie się w firmie.

Lecz to, co najważniejsze w kontekście rosnących cen paliw, to możliwość wynegocjowania rabatów, które mogą wynosić nawet 20 gr za każdy litr oleju napędowego. Co ciekawe, zdarza się, że zniżki te są naliczane nie od cen dystrybutora, które podawaliśmy wyżej, a od cen hurtowych. Te wyliczane są nieco inaczej, ponieważ od metra sześciennego. I tak średnio na polskich stacjach w listopadzie hurtowy koszt benzyny wynosi 4837,00 zł/m3, a oleju napędowego 4896,20 zł/m3.

Są tylko dwa „ale”. Po pierwsze, umowę na kartę paliwową podpisuje się z konkretnym koncernem, co oznacza, że tylko na jego stacjach można dokonywać w ten sposób płatności i korzystać z rabatów. Drugie „ale” dotyczy zniżek. Ich atrakcyjność zależy od tego, jak dużą flotą pojazdów dysponuje firma transportowa (a więc w praktyce, jak często będzie dokonywać zakupów). Na najlepsze warunki mogą liczyć jedynie przewoźnicy o rozbudowanej strukturze firmy.

Co w sytuacji, gdy prowadzony jest transport drogowy na małą skalę, a ceny paliw rosną? Istnieje możliwość dokonywania tzw. zakupów grupowych, którymi zajmują się firmy zrzeszające przewoźników.

Rosnące ceny paliwa a transport drogowy – podsumowanie

Gdy rosną ceny paliw, wzrasta stawka za fracht, a konsekwencje tego ponosi najczęściej zleceniodawca (który... podwyższa ceny swoich towarów/usług, aby zrekompensować tę stratę).

I chociaż są sposoby na to, aby obniżyć koszty działalności (karty paliwowe, wykorzystanie systemów zmniejszających spalanie), to wciąż skala problemu jest bardzo duża. Przez to należy liczyć się z tym, że transport drogowy będzie drożeć w następnych miesiącach, co ostatecznie odczują wszyscy konsumenci.

202111290922

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.