By prowadzić interesy z Chinami trzeba zapoznać się z określonymi procedurami. To one zapewniają płynną wymianę produktów między krajami. Mają na celu ustalenie kategorii towaru i pobór odpowiednich należności. Odprawa celna towarów jest złożonym procesem, która podlega pewnym normom. Kontrahenci muszą posiadać określone dokumenty, dzięki którym transport będzie bezkonfliktowy i w założonym czasie bez opóźnień.

 

Do czego służy EORI?

EORI jest to numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Przedsiębiorcy posiadają tylko jeden numer EORI w UE. Jest niezbędny przy wymianie handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej i krajami spoza. Wynika to z przepisów związanych z wprowadzeniem i towarów na teren UE i wyprowadzeniem poza granice. Jego brak wyklucza z możliwości importu towarów z krajów spoza Unii Europejskiej oraz sprawia, że towary zostaną zatrzymane przez Urząd Celny.

EORI to ciąg znaków składający się z:

  • w przypadku podmiotów krajowychskłada się z liter "PL", numeru NIP i ciągu do 17 znaków,
  • w przypadku podmiotów z krajów trzecichskłada się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu.

Czym jest kod celny?

Kod celny to ciąg sześciu cyfr umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów na podstawie konkretnie przypisanych znaczeń pod cyfry przy odprawie. Zawarty jest w Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów, w skrócie Systemie Zharmonizowanym (HS – Harmonized System).

Wszystkie kody celne przydzielane do tego samego typu produktu powinny dzielić ze sobą sześć pierwszych cyfr:

- pierwsze dwie cyfry to dana sekcja

- środkowe dwie cyfry to kategoria

- ostatnie dwie cyfry to podpozycja danej kategorii produktów.

Dokumenty potrzebne do odprawy celnej

  • Faktura handlowa (Commercial Invoice) - dokument wzywający do zapłaty za towary. Dokument wystawiany przez dostawcę dla importera. Powinna zawierać datę wystawienia faktury, pełne dane importera oraz dostawcy, informację o ładunku (ilość, cena w określonej walucie, wartość ogólna całego towaru), oraz warunki dostawy.
  • List przewozowy (Bill of Lading) - dokument potwierdzający przyjęcie paczki przez przewoźnika. Zawiera takie informację jak dane nadawcy paczki, zawartość oraz waga przesyłki, oraz dane odbiorcy przesyłki. List przewozowy występuje w czterech egzemplarzach - jeden trafia do odbiorcy, drugi pozostaje w miejscu nadania, trzeci służy w celu pokwitowania, czwarty przeznaczony dla nadawcy.
  • Specyfikacja (Packing List) - inaczej lista pakowa, to dokument sporządzany dla towarów sprowadzanych na teren UE. Stanowi załącznik do dokumentów przewozowych według określonego wzoru i w języku angielskim. Brak specyfikacji lub błędy w dokumencie będą powodem opóźnienia w dostawie, a towar zostanie zatrzymany na granicy. Specyfikacja towaru zawiera listę przesyłanych produktów, oraz te same dane co faktura handlowa odnośnie danych dostawcy i odbiorcy oraz warunków dostawy.

 

20220110113300 g0dfa577ebb16fb778a612dff20ee79a3327a28a19401874618897d08bcb4760919e3efe4dc26b6d59eea209cbe98f2dd7ac54e298a65dfae855a07ea44019193 640.jpg

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.