Prowadzenie firmy działającej w branży transportowej to jednocześnie wielka szansa, ale zarazem możliwość wystąpienia sporych trudności. Wśród najczęściej spotykanych problemów, na które wskazują przedsiębiorcy, znajdują się opóźnienia: zarówno w kwestii dostaw, jak i płatności, a także nawarstwiające się awarie floty czy dynamicznie zmieniające się prawo, wymagające dostosowania się do nowych warunków. Choć na to ostatnie nic nie poradzimy, istnieje sposób, który pomoże rozwiązać pozostałe problemy, a zwłaszcza te związane z opóźnieniami w płatnościach.

Faktoring w skrócie

Faktoring jest usługą, w ramach której przedsiębiorcy mogą sprzedawać swoje faktury, a właściwie faktury, które wystawili swoim klientom. Warunek jest jeden: dokument w momencie sprzedaży musi być niewymagalny – oznacza to, że do terminu zapłaty musi pozostać nie mniej niż 7 dni.

Sprzedaż faktur jest atrakcyjną formą finansowania, ponieważ w tym układzie przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za faktury od razu, zamiast czekać na nią do momentu upływu terminu płatności (a czasem nawet jeszcze dłużej).

Zapłatą za uzyskanie natychmiastowego dostępu do środków jest prowizja pobierana przez firmę faktoringową, dlatego przedsiębiorca może liczyć na otrzymanie 85-95% kwoty widniejącej na fakturze, w zależności od ustaleń.

Faktoring dla branży transportowej

W świecie transportu faktoring jest niezwykle popularny z powodu specyfiki branży. Usługa faktoringu jest w stanie rozwiązać wiele problemów trapiących właścicieli firm transportowych przy zachowaniu stosunkowo niskich kosztów.

Wspomniana specyfika branży przekłada się przede wszystkim na długie terminy płatności. Podczas gdy w wielu gałęziach gospodarki standardem jest 14-dniowy termin płatności za fakturę, w transporcie nikogo nie dziwi 30 czy 60 dni na zapłatę faktury. W skrajnych przypadkach pojawiają się nawet 90-dniowe terminy.

Taka praktyka może skutecznie utrudnić prowadzenie biznesu zwłaszcza małym i średnim firmom. Ryzyko zatoru płatniczego rośnie w miarę wystawiania faktur z długim terminem płatności. Jednocześnie rezygnacja z takich terminów zwykle nie wchodzi w rachubę, ponieważ jest wymagana przez klientów. Gdyby zaproponować klientom 7 czy 14 dni na zapłatę należności, istnieje duża szansa, że po prostu poszukają sobie innego usługodawcy.

Jak skorzystać z faktoringu dla branży transportowej?

Wystarczy odwiedzić stronę internetową faktora, podać dane swojej firmy, dane klientów i zgłosić faktury do finansowania. Wszystko załatwisz online, ponieważ warunki umowy otrzymasz w wiadomości od faktora, a zgodę wyrazisz wysyłając SMS. Nie musisz odwiedzać oddziałów firmy faktoringowej, przedstawiać sprawozdań finansowych ani szczegółowych wyliczeń. Wystarczającym zabezpieczeniem w faktoringu są faktury, które wystawiasz.

Wypróbuj faktoring i zadbaj o płynność finansową Twojej firmy transportowej!

Więcej na: https://pragmago.pl/faktoring-dla-firm-transportowych/

faktoring

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.