Prawo

Sopot Uchwala prezentacja 04Sopot od lat promuje estetyczną i uporządkowaną przestrzeń publiczną. Radni Sopotu już 20 lat temu uregulowali w prawie miejscowym zasady dotyczące szyldów i reklam umieszczanych na budynkach i ulicach, jednak nie było skutecznych narzędzi egzekucji.

kompRada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych.

budowa 10W lutym najliczniejsze były niewypłacalności firm produkcyjnych i usługowych, których duża część pracowała na rzecz budownictwa. W oficjalnych źródłach opublikowano informacje o 76 przypadkach niewypłacalności przedsiębiorstw wobec 77 w lutym 2017 r. Od początku roku opublikowano informacje o niewypłacalności 158 polskich firm wobec 146 w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 8%).

graphWzrost pozytywnych nastrojów w mikro, małych i średnich firmach, dobre prognozy na ten kwartał oraz lepsze oceny dotyczące kondycji firmy za kwartał poprzedni – to wynik najnowszego badania Instytutu Keralla Research, który od dziewięciu lat bada nastroje i decyzje zakupowe przedsiębiorstw MŚP w Polsce. Reprezentanci małego biznesu informują przede wszystkim o rosnącej sprzedaży i większym portfelu zamówień, któremu towarzyszą problemy z pozyskaniem pracowników.

hammer 719066 960 720Odwołanie od wyników przetargu na uruchomienie oraz zarządzanie i kompleksową eksploatację systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego złożyło konsorcjum Arkus&Romet Group i Wim System. Jego zasadność będzie badała Krajowa Izba Odwoławcza. Rozprawa została wyznaczona na 26 marca br.

waga prawoZnaczenie arbitrażu znacznie wykracza poza usługę rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami czy osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Innym, ważniejszym jego znaczeniem jest wyznaczanie standardów obrotu prawnego i gospodarczego w danym kraju. Najważniejsze, cieszące się największą renomą instytucje arbitrażowe istnieją w państwach uważanych jednocześnie za najlepsze miejsca do podejmowania inwestycji. Jednym z nich mogłaby być Polska.