Przewoźnicy już teraz powinni zapoznać się z kalendarzem ruchu pojazdów ciężarowych, by dobrze zaplanować pracę kierowców na cały rok. Aby upłynnić komunikację na głównych szlakach oraz zminimalizować szkody w asfalcie, polskie przepisy ograniczają ruch transportowy w wakacje i święta. Przypominamy, kiedy transport tirem jest niedopuszczalny!

Święta i dni wolne od pracy w 2022 roku

Ograniczenia ruchu drogowego w poszczególne dni będą obowiązywać jego uczestników nawet wówczas, gdy marzenia o automatyzacji transportu, staną się rzeczywistością. Przedstawiamy aktualne przepisy, zgodnie z którymi na pojazd lub zespół pojazdów przekraczający 12 ton (poza wyjątkami, o których wspominamy w dalszej części artykułu) jest nałożony zakaz jazdy w dni:

  • ustawowo wolne od pracy, od godziny 8:00 do 22:00, a więc w 2022 roku są to:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

17 i 18 kwietnia –  Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny,

1 oraz 3 maja –  Święta Narodowe,

5 czerwca – pierwszy dzień Zielonych Świątek,

16 czerwca – Boże Ciało,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25-26 grudnia – Boże Narodzenie;

  • poprzedzające święta, pomiędzy 18:00 a 22:00;
  • wakacyjne, podczas przerwy od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, od pierwszego piątku do ostatniej wakacyjnej niedzieli, a więc w 2022 roku:

od 1 lipca do 28 sierpnia, w następujące dni tygodnia:

piątki – od 18:00 do 22:00;

soboty – od 8:00 do 14:00;

niedziele – od 8:00 do 22:00.

Warto również pamiętać, że powyższych przepisów nie muszą przestrzegać ciężarówki:

  • powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mające siedzibę na terytorium Polski;
  • które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy oraz oczekujące na granicy na wyjazd z Polski;
  • w transporcie kombinowanym — wykorzystującym więcej niż jedną gałąź transportu.

 

Wymienione ograniczenia nie dotyczą również autobusów oraz pojazdów przewożących: żywność, żywe zwierzęta, leki, paliwo, odpady komunalne, wykorzystywanych przy budowie dróg i ich utrzymaniu, zaopatrujących statki morskie, przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych,  biorących udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz tych, które pomagają w usuwaniu awarii czy klęsk żywiołowych, a także obsługujących imprezy masowe.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ograniczenia-w-ruchu

mercedes benz trucks ekonomicznie i ekologicznie ku przyszlosci

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.