Upadłość konsumencka dla wielu osób kojarzy się z łatwym i niezobowiązującym pozbyciem się długów. Czy tak jest faktycznie? Czy ogłoszenie upadłości wiąże się z długoterminowymi konsekwencjami? Jaki wpływ na zdolność kredytową ma upadłość konsumencka?

Czym jest upadłość konsumencka?

O upadłości konsumenckiej mówimy wówczas, gdy przytłoczony długami i przyparty do muru konsument lub jego wierzyciel zwraca się do sądu upadłościowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania upadłościowego. Po sprawdzeniu formalnych wymogów wniosku sąd przystępuje do merytorycznego rozpoznania sytuacji dłużnika, po czym przechodzi do przeprowadzenia likwidacji majątku tzw. masy upadłościowej. Ustala się wierzycieli upadłego i stopień ich spłaty ze środków uzyskanych z likwidacji masy oraz na ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Sąd wyznacza również syndyka, którego zadaniem jest spieniężenie wszystkich składniki masy upadłościowej. Kolejnym etapem jest wykonywanie przez upadłego planu spłaty wierzycieli. Ważnym faktem jest, iż obok spłacania wierzycieli na upadłym spoczywa istotny obowiązek, tj. składanie corocznych sprawozdań z wykonania planu spłaty.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytów jest to oszacowana możliwość spłaty potencjalnego zadłużenia (pożyczki lub kredytu) wraz z odsetkami i opłatami. Poprzez ocenę zdolności bank lub inna instytucja finansowa szacuje czy jest szansa na to, że pożyczkobiorca będzie regularnie spłacał zobowiązanie. Żaden pożyczkodawca nie chce doprowadzić do sytuacji, w której klient regularnie nie spłaca swoich zobowiązań finansowych, dlatego by zminimalizować ryzyko niespłacenia kredytu, banki sprawdzają zdolność oraz wiarygodność kredytową klienta. Zdolność kredytowa jest potrzebna do tego, by uzyskać np.:

 • kredyt gotówkowy
 • kredyt inwestycyjny
 • kredyt studencki
 • kredyt hipoteczny
 • kredyt samochodowy
 • kredy firmowy
 • leasing
 • pożyczka
 • zakupy ratalne
 • karta kredytowa
 • limit na koncie
 • kredyt odnawialny na koncie osobistym.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest spółką akcyjną utworzoną przez banki oraz Związek Banków Polskich, której celem jest gromadzenie i udostępnianie informacji na temat różnego rodzaju zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. W BIK-u znajdują się zarówno pozytywny informacje o terminowych spłatach zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców, jak i o ich zadłużeniu oraz zaległościach wobec kredytodawców. Dzięki temu kredytodawcy oraz przedsiębiorcy mogą sprawdzić wiarygodność płatniczą osób ubiegających się o kredyt lub potencjalnych kontrahentów.

Jaki wpływ na zdolność kredytową ma upadłość konsumencka?

Jeśli zgłosiło się do sądu wniosek o wszczęciu upadłości konsumenckiej, to żadne przepisy prawa nie zabraniają zaciągnięcia kredytu gotówkowego albo hipotecznego. Aczkolwiek otrzymanie jakiegokolwiek pożyczki bankowej czy kredytu pozabankowego może być znacznie utrudnione, a z drugiej strony mogłyby istotnie pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty, które w tej sytuacji powinno być kluczowe.

Po zakończeniu upadłości konsumenckiej każdy upadły rozpoczyna wszystko od nowa. Nie posiada już długów, ale nie ma również żadnego majątku. W chwili gdy pojawi się potrzeba albo konieczność zaciągnięcia kredytu, może spotkać się z sytuacją odmowną. Każdy bank i większość instytucji pozabankowych bada zdolność kredytową również na podstawie BIK. Dane, które zawarte są w BIK, mogą być przechowywane bez zgody przez okres 5 lat, od daty umorzenia zobowiązania. Dopiero gdy ten okres minie, można wystąpić o usunięcie danych z BIK. Oznacza to, że musi upłynąć, co najmniej 5 lat od ustania upadłości, by można było pomyśleć o zaciągnięciu jakiegokolwiek zadłużenia.

 

upadlosc konsumencka a zdolnosc kredytowa

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.