Inżynieria ruchu

korek redINRIX Global Traffic Scorecard sprawdził natężenie ruchu w 1360 miastach na całym świecie. W rankingu ujęto miasta z 38 krajów świata. W zestawieniu uwzględniono także Polskę.

edroga128GDDKiA podpisała umowę na realizację projektu i podstaw systemu oraz późniejszego wsparcia przy wyborze kolejnych wykonawców elementów wdrożeniowych oraz nadzoru przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

edroga041W 2017 roku Minister Infrastruktury i Budownictwa, w ramach sprawowanego nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach krajowych, przeprowadził kontrolę organizacji ruchu odcinków niektórych dróg krajowych, o łącznej długości około 4000 km.

strefa zamieszkania2Na polskich osiedlach coraz częściej pojawiają się znaki D-40. Tymczasem, jak wynika z doświadczeń strażników miejskich, wielu kierowcom brakuje pełni wiedzy na temat zasad, które obowiązują w strefie zamieszkania. Zdarza się, że nawet zarządcy terenów, którzy decydują się na ustawienie znaku D-40, nie końca mają świadomość jakie to powoduje konsekwencje.

korek redPolska firma opracowuje rozwiązanie, które ma być wykorzystywane w zarządzaniu ruchem miejskim i szczegółowym planowaniu tras przejazdu dla firm logistycznych. Oprogramowanie ma w przyszłości wykorzystywać moc obliczeniową komputerów kwantowych, które jeszcze nie są udostępnione do komercyjnego wykorzystania. Twórcy systemu przewidują, że jeszcze w tym roku ta sytuacja może ulec zmianie.

edroga617Warszawskie drogi są coraz bezpieczniejsze – z roku na rok liczba ofiar wypadków drogowych maleje. W 2017 roku było ich mniej o ponad jedną piątą niż rok wcześniej. Konsekwentnie wprowadzane zmiany na miejskich ulicach przynoszą efekty.