Inżynieria ruchu

Ulica Leszno objazd zamkniętego odcinka ulicyRealizacja różnego rodzaju inwestycji i remontów często wiąże się z wytyczaniem objazdów na drogach. Te w najbliższych dniach wprowadzone zostaną m.in. na Bemowie, Woli i w Wawrze. Zmiany dotyczyć będą również pasażerów komunikacji miejskiej.

IMG 7525W sierpniu br. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu rozpocznie wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na rondzie Kaponiera. Dzięki nim usprawniony zostanie ruch pojazdów transportu zbiorowego oraz przejazdy w relacji południe - północ Poznania, a także łatwiej będzie można wyjechać z centrum. Docelowo rowerzyści zyskają dwukierunkową drogę rowerową pomiędzy Jeżycami a Starym Miastem.

sygnalizator przejscie dla pieszychOsoby z dysfunkcją wzroku zyskają ułatwienia na dwóch kolejnych przejściach dla pieszych w Poznaniu. Trwa montaż sygnalizacji akustycznej na ul. Serbskiej oraz skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Libelta.

1280x540Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Ulica Grochowska Gocławska objazd zamkniętego odcinka ulicyPrzebudowa ul. Łodygowej finiszuje. W najbliższych dniach wykonawca robót będzie układał ostatnie warstwy nawierzchni jezdni. W sobotę, 3 lipca, tramwajarze, modernizujący torowisko na ul. Grochowskiej, przystąpią do prac na przejeździe przy ul. Gocławskiej.

edroga617W ubiegłym roku na krakowskich drogach doszło do 182 wypadków w rejonie przejść dla pieszych. Zginęło siedem osób. W pierwszym kwartale tego roku na pasach zginął jeden pieszy. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, wspólnie z policją, Zarządem Transportu Publicznego oraz Miejskim Inżynierem Ruchu, dąży do zmniejszenia tych czarnych statystyk. Celem jest brak ofiar śmiertelnych na pasach.