zebra crossing 1242780 960 72020 grudnia zostanie podpisana umowa na budowę przejścia naziemnego w pobliżu skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Łąkową. Koszt inwestycji to ponad 10,5 mln złotych.

 

- Projektując to przejście naziemne, naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa na drodze, szczególnie zwróciliśmy uwagę na pieszych. Kluczowa była też łatwość przejścia na przez ulicę - zaznacza Alana Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji - Umowa dotyczy kompleksowej przebudowy, więc korzyści odniosą także mieszkańcy poruszający się komunikacją miejską, rowerzyści oraz pozostali uczestnicy ruchu drogowego. Inwestycja ta jest istotna dla dalszej rewitalizacji obszaru Dolnego Miasta i podobna będzie do tej jaka została zrealizowana na skrzyżowaniu z ulicą Chmielną.

Nowa inwestycja polegać będzie na przebudowaniu skrzyżowania Podwala Przedmiejskiego z ul. Łąkową. Ponadto zostanie utworzone przejście naziemne, zmodernizowany zostanie także 250-metrowy odcinek Podwala.

Oprócz wymiany nawierzchni, utworzone zostaną pasy dla rowerzystów i wyremontowane zostaną chodniki po obu stronach ulicy. Wykonawca przebuduje także torowisko i perony tramwajowe, by umożliwić dojście do przystanku Akademia Muzyczna. Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe. Dodatkowo zadanie przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji sanitarnej i wodociągowej.

- W ubiegłym roku przebudowaliśmy pierwsze skrzyżowanie na Podwalu Przedmiejskim, co znacznie poprawiło komfort mieszkańców i usprawniło komunikację w tej części miasta – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Umowa opiewa na ponad 10,5 mln złotych. Prace potrwają 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

W ramach tej inwestycji powstało pierwsze przejście naziemne na ul. Podwale Przedmiejskie. Ponadto przebudowano ul. Chmielną na odcinku od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej z utworzeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Chmielnej. Koszt inwestycji wyniósł ok. 16 mln złotych.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.