wajdelotyW długi weekend od 11 do 14 czerwca fragment ul. Wajdeloty stanie się deptakiem. Odcinek od ronda im. Güntera Grassa do ul. Grażyny będzie wyłączony z ruchu pojazdów, dzięki czemu restauratorzy będą mogli wykorzystać przestrzeń do wystawienia tam ogródków gastronomicznych. To pilotażowa zmiana. O tym czy zostanie wprowadzona także na czas wakacji zdecydują mieszkańcy.

Czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Wajdeloty to odpowiedź na postulaty restauratorów, którzy apelowali do władz Gdańska o umożliwienie wystawienia ogródków gastronomicznych przed swoimi lokalami. Dzięki wyłączeniu fragmentu ul. Wajdeloty z ruchu pojazdów w dniach 11-14 czerwca ogródki będą mogły stanąć na chodniku i zatokach postojowych, a piesi będą mogli spacerować jezdnią – tak jak jest na ul. Piwnej. Więcej przestrzeni dla lokali pozwoli na spełnienie obowiązujących wymagań sanitarnych, m.in. utrzymania dystansu między stolikami.

Zamknięcie dla ruchu samochodów ul. Wajdeloty na odcinku od ronda im. Güntera Grassa do skrzyżowania z ul. Grażyny będzie wiązało się ze zmianami organizacji ruchu w tym rejonie. Polegać one będą na:

  • Odwróceniu ruchu jednokierunkowego na ul. Aldony. Będzie tam obowiązywał kierunek od ronda im. Güntera Grassa do ul. Lelewela. Umożliwi to kierowcom dojazd do ulic Wallenroda oraz Grażyny.
  • Na ul. Wallenroda zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy z możliwością dojazdu do bramy budynku przy ul. Wajdeloty 23.

Znaki informujące o zmianach w organizacji ruchu, m.in. o wprowadzonych zakazach zatrzymywania na poszczególnych ulicach pojawią się już w czwartek 4 czerwca. Ruch na ul. Wajdeloty przywrócony zostanie rano w poniedziałek 15 czerwca.

Niewykluczone, że wprowadzone pilotażowo zmiany w organizacji ruchu w rejonie ul. Wajdeloty będą obowiązywały także w sezonie letnim – do września lub października. O tym ostatecznie zadecydują mieszkańcy, którzy będą mogli wyrazić swoje zdanie na temat możliwych zmian w specjalnej ankiecie. Swoją opinię w tej kwestii wyrażą również radni dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

Źródło: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.