Inżynieria ruchu

umieszczenie kamer 123 stycznia rozpoczął się tegoroczny Generalny Pomiar Ruchu, który wykonywany jest co pięć lat. Przeprowadza go GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich. Na sieci dróg krajowych znajdujących się w naszym zarządzie, pomiary będą prowadzone w ok. 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950).

niepelnosprawni pionRadni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w strefie płatnego parkowania w Poznaniu. Nowa uchwała zwiększy dostępność miejsc parkingowych i wpłynie na jakość powietrza w Poznaniu. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, abonament mieszkańca tylko dla osób zameldowanych i płacących podatki w Poznaniu oraz więcej pieniędzy na remonty lokalnych chodników - to najważniejsze zmiany planowane w strefie płatnego parkowania w tym roku.

park 6092 960 720Kilkaset osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Pradze-Północ i Woli. Pomysł cieszył się dużym poparciem. Na dalszym etapie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu strefy podejmie Rada m.st. Warszawy.

zebra crossing 1242780 960 720Bydgoszcz przygotowuje się do trzeciego już etapu doświetlenia przejść dla pieszych. Do tej pory poprawiono bezpieczeństwo w prawie 40 punktach. W niebezpiecznych miejscach przed przejściami instalowane są też dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle, sygnalizacje.

sign 441318 640Gdańsk ogłasza przetarg na zaprojektowanie trzech przejść pieszych przez tory w dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce. Będzie to kolejny krok, który pomoże zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, ale także ułatwi poruszanie się po dzielnicy. W przyszłości z przestrzeni dzielnicy mają zniknąć szlabany oddzielające drogę od torów kolejowych.

ulica Górczewska organizacja ruchuW piątek, 24 stycznia w południe, wykonawca wolskiego odcinka II linii metra otworzy fragment ul. Górczewskiej w rejonie stacji Księcia Janusza. Połączenie z arterią odzyskają ulice E. Ciołka, Księcia Janusza i Jana Olbrachta. Swoje trasy zmienią autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.