wiadukt poznan18 stycznia rozpocznie się kolejny etap remontu wiaduktu PST Szymanowskiego w Poznaniu. Zmieni się organizacja ruchu. Roboty budowlane zakończą się we września tego roku.

 

Zmiany organizacji ruchu wprowadzane będą w nocy z piątku na sobotę (17/18 stycznia) - na samym wiadukcie, jak i dojeździe do skrzyżowania ulic: Opieńskiego, Szeligowskiego i Szymanowskiego. Natomiast w noce z poniedziałku na wtorek 13/14 oraz 20/21 stycznia zaplanowano prace, które mogą wiązać się z dodatkowym hałasem.

Zmiana organizacji ruchu dotyczy północnej nitki wiaduktu, czyli tej od strony dworca na os. Sobieskiego. Zamknięte zostaną na niej dwa pasy do jazdy na wprost, a cały ruch zostanie poprowadzony jednym pasem dla autobusów (tu położona została eksperymentalnie wytrzymała nawierzchnia typu Densiphalt). Tymczasowy przystanek autobusowy w kierunku ul. Stróżyńskiego pozostaje w swojej lokalizacji.

Nowa tymczasowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od soboty 18 stycznia od ok. godziny ósmej rano i potrwa do połowy kwietnia tego roku. Najbliższy weekend będzie tzw. okresem przejściowym, by kierowcy mogli zaznajomić się z wprowadzonymi zmianami. Prace związane z kolejnym etapem remontu wiaduktu rozpoczną się w poniedziałek 20 stycznia (demontaż kapy międzyjezdniowej, frezowanie nawierzchni, konieczne rozbiórki).

Kierowcy mogą ominąć teren budowy wybierając alternatywne drogi przez ulice: Stróżyńskiego, Kurpińskiego lub Szeligowskiego.

W porze nocnej (tj. w godz. 0:00 - 4:00) w terminie 13/14 stycznia oraz 20/21 stycznia prowadzone będą prace, które wymagają wyłączenia napięcia w sieci trakcji tramwajowej PST. Dzięki wykonaniu koniecznych robót w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy nie kursują tramwaje, nie będzie potrzeby wstrzymywania ruchu na tej ważnej trasie. Prace mogą jednak wiązać się z dodatkowym hałasem w rejonie PST Szymanowskiego.
Wykonawca zdając sobie sprawę z uciążliwości wynikających z ostatniego etapu robót, starał się je zminimalizować. Oddano przed świętami do użytku nowe schody, wydłużono peron tymczasowego przystanku autobusowego dla zminimalizowania możliwości powstawania zatorów, czy prowadzono roboty w porach nocnych.

Planowany termin zakończenia wszystkich robót budowlanych na wiadukcie to wrzesień tego roku.

Źródło: UM Poznań

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.