zebra crossing 1242780 960 720Warszawa dostępna i bezpieczna to jeden z naszych priorytetów, dlatego od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich wyznacza nowe naziemne przejścia i likwiduje bariery. 2019 rok był pod tym względem rekordowy – przejścia wyznaczono w 7 lokalizacjach.

 

Przejścia naziemne to ważny element miejskiej infrastruktury. Ich dostępność jest szczególnie ważna dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi w wózkach. Schody czy kładki nie są dla nich alternatywą, lecz bardzo często barierą nie do pokonania.

Dlatego od lat konsekwentnie wyznaczane są nowe zebry. Przez ostatnie 7 lat powstało ich w sumie 23: m.in. na skrzyżowaniach E. Plater i Al. Jerozolimskich, Grochowskiej i Jubilerskiej, Czerniakowskiej i Chełmskiej czy Raszyńskiej i Koszykowej.

W planach na kolejne lata jest wyznaczanie kolejnych naziemnych przejść. Pojawią się one m.in. na ul. Słowackiego czy rondzie Czterdziestolatka.

Przejścia ostateczna wersja 714x1000Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.