edroga617Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zastosował nowe rozwiązanie techniczne na przejściu dla pieszych przy cmentarzu na ul. Ściegiennego, ułatwiające orientację i pokonanie przejścia przez osoby słabowidzące i niewidome. Zainstalowany został specjalny rodzaj płytek ostrzegawczych z wypustkami w bardzo intensywnym kolorze.

 

Zastosowanie jaskrawych barw sprawia, że elementy oznakowania są dostrzegane przez osoby niedowidzące oraz przyciągają uwagę innych uczestników ruchu. Struktura płytki pozwala niewidomym na dokładniejsze określenie miejsca ich przebywania, materiał ma też odmienne w stosunku do tradycyjnych właściwości akustyczne, przez co jest łatwo wyczuwalny, ponadto górna powierzchnia kopułek jest antypoślizgowa. Kolejną zaletą jest montaż. Płytki nakleja się na istniejącą nawierzchnię za pomocą żywicy chemoutwardzalnej. Prace przy przejściu na ul. Ściegiennego trwały zaledwie 1 h 15 min. Montaż nie powoduje uciążliwości związanych z tradycyjnymi robotami brukarskimi, takimi jak cięcie i związany z tym hałas czy zanieczyszczenia.

Z propozycją zastosowania w Kielcach tej technologii zwróciła się jedna z firm dostarczająca system, która sfinansowała wszystko z własnych środków.

- MZD w Kielcach to rozwiązanie traktuje jako próbne i pilotażowe. W przypadku jego sprawdzenia się (zwłaszcza po okresie zimowym) i ewentualnym pozytywnym oddźwięku nie wykluczamy wdrożenia podobnych technologii na szerszą skalę w przyszłości na przejściach dla pieszych, które nie są wyposażone w systemy płytek ostrzegawczych - informuje Jarosław Skrzydło rzecznik prasowy MZD.

Szacunkowy koszt wyposażenia jednego przejścia w system wynosi 1,6-2 tys. zł.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.