ul Podzamcze 3
W celu poprawy bezpieczeństwa cztery przejścia dla pieszych na terenie Lublina otrzymały dodatkowe, dedykowane oświetlenie (wyróżnienie barwą światła oraz poziomem luminacji).

 

Są to:
1) ul. Głuska (w rejonie skrzyżowania z ul. Wygodną),
2) ul. Podzamcze (w rejonie budynku ul. Podzamcze 5),
3) ul. Elsnera (w rejonie ul. Lawinowej),
4) ul. Jana Pawła II (w rejonie ul. Szafirowej).

Przejścia zostały oświetlone lampami LED z asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego w celu bocznego oświetlenia całej sylwetki pieszego. Temperatura barwowa lamp jest odmienna względem istniejących opraw w ciągu drogi. Słupy mają kolor żółty, by dodatkowo wyróżniać się w ciągu drogi.

ul Podzamcze 1ul Podzamcze 2

 

 

 

 

 

 

 

 

W najbliższych dniach oświetlenie zostanie uzupełnione aktywnym oznakowaniem jezdni, tzw. "kocimi oczkami". Będą to 4 sztuki lamp na każdym pasie jezdni (od strony najazdowej) wyposażone w obudowy z odlewu aluminiowego i poliwęglanu odpornego na uszkodzenia mechaniczne i UV, emitujące jednostronne, pulsujące światło w kolorze żółtym.

Dodatkowe oświetlenie przejść wraz z aktywnym oznakowaniem jest włączone do miejskiej sieci oświetlenia drogowego i będzie funkcjonować wraz z oświetleniem ulic.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.