Drogi i mosty

ujazdBadanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich gminach pokazało, że największym wyzwaniem dla niemal co trzeciego samorządu jest utrzymanie zimowe, a dla co czwartego remonty nawierzchni. Natomiast najczęściej występujące problemy stanowią dziury i koleiny postrzegane jako konsekwencje niedopasowania nawierzchni do warunków klimatycznych i przeciążenia transportem towarowym. Rozwiązaniem problemów może być upowszechnianie alternatywnych nawierzchni.

3897696194 bce19606b0 z2 miliony złotych zostaną przeznaczone na kolejną edycję programu „Nowa Huta Dziś”. Jest to projekt, który ma na celu poprawę infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. O nowych chodnikach, drogach czy oświetleniu w pięciu nowohuckich dzielnicach (Czyżynach, Mistrzejowicach, Bieńczycach, Wzgórzach Krzesławickich i Nowej Hucie) zadecydują sami mieszkańcy.

edroga810Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 559 łączącej Lipno z Płockiem. Drogowcy poszerzają jezdnię, wkrótce ruszy też budowa ronda w Kamieniu Kotowym oraz pierwszych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej.

18266Sześć ofert złożono w przetargu na projekt i budowę dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 na odcinku od Rdzawki do Nowego Targu. Najwyższą cenę zaproponował Mostostal Warszawa (ponad 1,48 mld zł), najniższą firma Stecol Corporation z Chin (ponad 706,24 mln zł). Wszyscy chcą zrealizować inwestycję w ciągu ok. 4 lat.

1000DSC 2834Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od lat. W piątek kierowcy po raz pierwszy mogli przejechać przez całą północną obwodnicę Oświęcimia. Nowa trasa ma długość blisko 5 km i została wytyczona od ronda na skrzyżowaniu ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do drogi wojewódzkiej nr 933 w miejscowości Bobrek. Koszt budowy północnego obejścia miasta wyniósł ponad 104 mln zł, z czego 95 proc. stanowi dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

edroga001Warszawski oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie koncepcji budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla elementów odwodnienia drogi.