Drogi i mosty

edroga001Będzie jedną z najważniejszych i największych inwestycji drogowych realizowanych w Kielcach w ciągu kilku ostatnich lat. Pozwoli lepiej skomunikować północną część miasta, która dzięki prowadzonym przez Kielecki Park Technologiczny inwestycjom dynamicznie się rozwija. Chodzi o budowę przedłużenia ulicy Olszewskiego w kierunku północnym oraz wiaduktu nad torami.

ok1Trwa remont drogi krajowej nr 10 w powiecie pilskim. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na odcinku 11 kilometrów. W wielu miejscach zamontowane będą nowe bariery.

chodnikRemont ul. Wschodniej oznacza, że w Łodzi rozpoczęto wszystkie tegoroczne drogowe inwestycje dotyczące rewitalizacji centrum. Jeszcze w tym roku na pierwszych ulicach będzie można zobaczyć efekty metamorfozy: szpalery drzew, szerokie chodniki, nowe oświetlenie i ławki.

edroga021Trwa przebudowa 10-kilometrowego odcinka trasy nr 554 z Kowalewa Pomorskiego do Golubia-Dobrzynia. Nowa jezdnia będzie szersza i bardziej wytrzymała. Gmina Golub-Dobrzyń, korzystając z marszałkowskiego wsparcia, buduje również drogę rowerową z Ostrowitego do Krążna.

ASFALT3 sierpnia ogłoszony został przetarg na rewitalizację ul. Bydgoskiej w Starym Fordonie. Równa, solidna asfaltowa jezdnia, dodatkowe zatoki parkingowe z kamiennej kostki, chodniki wyłożone płytami oraz stylowe oświetlenie – tak zmienić ma się główna ulica w Starym Fordonie.

Obwodnica Inowroclawia 1Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończył postępowanie w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,88 km” i określił nowe, dodatkowe warunki środowiskowe realizacji i eksploatacji inwestycji, a także doprecyzował zalecenia wskazane w ramach wcześniej prowadzonych postępowań tak, aby zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska.