Drogi i mosty

20 04 2020 r Most w SiekierkachTo będzie brama do rowerowego pogranicza, wrota do wypoczynku na łonie unikalnej przyrody Pomorza Zachodniego. Postępuje modernizacja mostu Siekierki– Neurüdnitz. Wykonano już prace rozbiórkowe, prowadzone są roboty antykorozyjne i malowanie. Mimo pandemii koronawirusa projekt jest kontynuowany, gdyż w ocenie marszałka Olgierda Geblewicza, to właśnie inwestycje publiczne powinny być wciąż kołem zamachowym lokalnej gospodarki.

pobraneUl. Janowska i chodnik pod wiaduktem kolejowym zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu od 22 kwietnia, od godz. 8.00 do 24 kwietnia, do godz. 18.00.

S120Dankowice20 20Suchy20Potok 01GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na budowę trzeciego, ponad 12-kilometrowego odcinka, drogi ekspresowej S1.

S520Szubin20Płn. 20Bydgoszcz20Błonie 01GDDKiA podpisała umowę, która umożliwi dokończenie prac budowlanych na odcinku drogi S5 na południe od Bydgoszczy. Niebawem rozpoczną się prace budowlane.

edroga565W Bydgoszczy nastąpiło przekazanie placu budowy przy ul. Kruszwickiej, wzdłuż której powstaną drogi rowerowe. Ta inwestycja, wraz z budową ścieżki na ul. Focha, poprawi spójność dróg rowerowych w centrum Bydgoszczy.

obw.20Wąchocka 01W Wąchocku podpisany został Program Inwestycji dla obwodnicy tego miasta. To oznacza, że inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 42 ma zapewnione finansowanie, co otwiera drogę do przygotowania dokumentacji przetargowej.