edroga565W Bydgoszczy nastąpiło przekazanie placu budowy przy ul. Kruszwickiej, wzdłuż której powstaną drogi rowerowe. Ta inwestycja, wraz z budową ścieżki na ul. Focha, poprawi spójność dróg rowerowych w centrum Bydgoszczy.

 

Nowe trasy mają zapewnić jeszcze większą spójność sieci rowerowej w mieście. Pozwolą też na bezpieczny przejazd z zachodniej części Bydgoszczy na Stare Miasto. Połączone zostaną:
- trasa wzdłuż Kanału Bydgoskiego,
- drogi rowerowe wzdłuż Grunwaldzkiej,
- droga rowerowa w kierunku dworca kolejowego,
- powstanie bezpieczny dojazd na Wyspę Młyńską.

W ramach zadania na Kruszwickiej powstanie infrastruktura dla ruchu rowerowego obejmująca całą ulicę Kruszwicką oraz rondo Poznańskie wraz z wlotami ul. Poznańskiej, Grudziądzkiej, Stromej i Szubińskiej z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych.

Przy ul. Kruszwickiej drogi rowerowe powstaną po obu stronach jezdni. Wydzielona droga rowerowa będzie funkcjonować na całej długości po stronie zachodniej (przy centrum handlowym). Niezbędna będzie do tego korekta jezdni, która w części zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

Po stronie wschodniej (od strony szkoły) część trasy wytyczona zostanie w formie drogi rowerowej i pieszo-jezdni. Rowerzyści będą mogli korzystać też z tunelu łączącego plac Poznański z ulicą Dolina oraz z jezdni parkingowej (zakończenie ul. Kordeckiego).

Drogi rowerowe powstaną też wokół placu Poznańskiego. Wykonane zostaną też nowe zatoki autobusowe na wylocie z ronda w ulice Szubińską i Stromą. Ponadto w zadaniu przewiduje się przebudowę: oświetlenia ulicznego, urządzeń energetycznych i teletechnicznych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu ITS, sieci wodociągowej i sieci ciepłowniczej oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej.

Ze względu na ważne znaczenie komunikacyjne ulic objętych zadaniem, roboty będą realizowane przy zachowaniu ciągłości ruchu na jezdniach głównych, bez wykonywania objazdów.

Koszt zadania to blisko 9 mln zł. Prace budowlne potrwają około pół roku. Wiosną rozpoczną się też prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ulicy F. Focha (koszt 2,7 mln zł) oraz wzdłuż północnego brzegu Starego Kanału Bydgoskiego (koszt 1,2 mln zł). To ostanie zadnie będzie realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. W budowie są drogi rowerowe wzdłuż modernizowanych ulic Grunwaldzkiej, Kujawskiej oraz prowadzące na nowy wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej.

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.