DKZ prezentacji przygotowanej przez Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Wydział Monitoringu Inwestycji GDDKiA z dnia 18 lutego b.r. wynika, że aktualnie w opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa (STEŚ, STEŚ-R, KP, PB, PW) dla 3564 km dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2021 r złożyć 42 wnioski o decyzję na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla odcinków o łącznej długości niemal 470 km.


Liderem spośród biur projektowych jest Transprojekt Gdański Sp. z o. o., który odpowiada za przygotowanie dokumentacji projektowych znajdujących się na następujących etapach:


Koncepcji Programowej dla 163 km dróg,
Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla 154 km dróg,
Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe o wyższym stopniu szczegółowości (STEŚ-R) dla 47 km dróg,
Dokumentacje projektowe na etapie realizacji dla 116 km dróg.

 

Źródło: Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.