DrogaTrwa rekrutacja na 7 edycję studiów podyplomowych Eksploatacja i Utrzymanie Dróg. Studia organizowane są przez Zakład Technologii Budowy Dróg na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęcie studiów przewidziane jest na 10.2021.

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji dróg oraz obiektów inżynierskich, w szczególności eksploatacji i utrzymania nawierzchni drogowych, wyposażenia dróg oraz obiektów mostowych.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, związane zawodowo z tematyką eksploatacji i utrzymania dróg, inżynierii materiałów drogowych oraz technologii nawierzchni.

Studia obejmują 2 semestry (8 zjazdów w każdym semestrze) i rozpoczynają sie w pazdzierniku 2021. Zajecia dydaktyczne odbywają się w piątki i soboty.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych można znaleźć tutaj: Ulotka_SPEiUD.pdf

 

 

Źródło: https://www.speiud.il.pw.edu.pl/

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.